De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Verslag periodiek overleg

05 maart 2021

In de cao zijn een aantal afspraken gemaakt die gedurende de looptijd van de cao uitgewerkt moeten worden.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Dit gebeurt in het periodiek overleg en de verschillende werkgroepen die ingericht zijn. De belangrijkste onderwerpen waaraan de afgelopen maand is gewerkt zijn:

  • Global grading
  • tekst van cao en het sociaal plan
  • de pilot onbeperkt verlof.

Global grading

Aegon gaat over naar een nieuw functiewaarderingssysteem. Gekozen is voor het Global gradingsysteem van Willis Towers Watson (WTW) dat internationaal door Aegon wordt gebruikt. In de cao zijn afspraken gemaakt om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. In het eerste deel van het project wordt de functiebeschrijving geactualiseerd in het huidige systeem van Korn Ferry. Hierdoor wordt je functie op het juiste niveau ingeplot. In het tweede deel volgt een administratieve omzetting naar het nieuwe systeem van WTW. Om ervoor te zorgen dat dit proces goed wordt uitgevoerd heb jij op twee momenten inspraak. De Unie vindt het belangrijk dat werknemers goed betrokken worden, plaatsing in een lagere functieschaal heeft immers grote gevolgen voor je. Het project is in de fase gekomen dat managers in interviews met de systeemhouder Korn Ferry, de verschillende functies toelichten zodat een goede functiebeschrijving kan worden gemaakt. Vanaf april worden de focusgroepen ingericht. In deze focusgroepen kun jij jouw inbreng op de beschrijving van jouw functie geven. Maak gebruik van deze mogelijkheid om zorg te dragen voor een juiste beschrijving van jouw functie.

Teksten

De teksten van de nieuwe cao en het nieuwe sociaal plan zijn inmiddels vastgesteld. Je kunt hier je cao inzien.

Pilot onbeperkt verlof

We hebben met Aegon gesproken over de pilot onbeperkt verlof. De pilot start in het najaar van 2021. In de voorbereiding moet nog veel gebeuren. Eén van de voorbereidingen is dat medewerkers inspraak moeten hebben of hun team wel of niet meegaat doen aan de pilot.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

We werken inmiddels al een jaar noodgedwongen van huis uit. Aegon heeft de conclusie getrokken dat het thuiswerken een blijvende situatie is. Het Smart Working-concept wil men nu gaan toepassen. Het kantoor wordt daartoe ingericht op samenwerkplekken en overlegsituaties, met een beperkt aantal reguliere werkplekken. Dit brengt een aantal vraagstukken met zich mee. Wat is voor medewerkers een prettige afwisseling van kantoor en thuiswerken? Hoe kunnen teams goed samen blijven werken? Blijven er genoeg werkplekken voor medewerkers die niet van uit hun eigen huis kunnen of willen werken? Op deze en andere vragen is nog geen antwoord. Wij hebben aangegeven hier graag advies over te willen geven. De meeste grote verzekeraars maken dezelfde beweging als Aegon. En deze kennis willen wij uiteraard delen in het belang van de werknemers.

Reorganisaties

Aegon bereidt reorganisaties voor om de kosten terug te dringen. De Unie wordt hierover regelmatig bijgepraat. Wordt jouw afdeling in een reorganisatie betrokken? Neem dan contact op als je vragen hebt.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met ons wilt delen? Neem dan contact op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel naar: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid