De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: verslag periodiek overleg

07 januari 2021

In de cao zijn een aantal afspraken gemaakt die de gedurende de looptijd van de cao uitgewerkt moeten worden. Dit gebeurt in het periodiek overleg en de verschillende werkgroepen die ingericht zijn. De belangrijkste onderwerpen waaraan de afgelopen maanden al gewerkt is zijn global grading en duurzame inzetbaarheid.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Global grading

Aegon gaat over naar een nieuw functiewaarderingssysteem. Gekozen is voor het Global gradingsysteem van Willis Towers Watson dat internationaal door Aegon wordt gebruikt. In de cao zijn afspraken gemaakt om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. De huidige functiebeschrijvingen zijn in sommige gevallen verouderd. In het eerste deel van het project worden alle functies opnieuw beschreven zodat je actuele functies op het juiste functieniveau kan worden ingeplot. Hiervoor wordt de huidige, bekende Hay-systematiek gebruikt. Om ervoor te zorgen dat dit proces goed wordt uitgevoerd heb jij op twee momenten inspraak. De Unie vindt het belangrijk dat werknemers goed betrokken worden, plaatsing in een lagere functieschaal heeft immers grote gevolgen voor je.

In het voortraject wordt een enquête uitgezet onder alle medewerkers. Deze enquête stelt je in staat om de belangrijke kenmerken van je functie te benoemen. Ook kun je je aanmelden voor deelname aan een focusgroep. In zo’n focusgroep geven de mensen die de functie daadwerkelijk uitvoeren een beschrijving van hun werkzaamheden en van het belang van hun functie. Dit gesprek wordt gevoerd met de functiewaarderingsdeskundigen die de functie ook gaan beschrijven. De input in de focusgroep wordt dus direct gebruikt.

De enquête wordt binnenkort door Aegon op het intranet gezet. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers de enquête invullen. De focusgroepen worden in het voorjaar georganiseerd. Je ontvangt van De Unie bericht als je je ervoor kunt opgeven.

Duurzame inzetbaarheid

De uitwerking van de afspraken over duurzame inzetbaarheid hebben nog tijd nodig. Hier wordt wel aan gewerkt. Aegon maakt via het Verbond van Verzekeraars ook onderdeel uit van de sociale agenda, “Samen op weg naar brede inzetbaarheid”. De Unie organiseert samen met het Verbond de komende maand drie webinars waaraan je gratis kunt deelnemen. De eerste webinar is op maandag 25 januari van 14.00 tot 15.00 uur over het onderwerp digitale fitheid, informatie hierover en de mogelijkheid om je op te geven vind je hier.

Pilot onbeperkt verlof

We hebben met Aegon gesproken over de pilot onbeperkt verlof. De Unie vindt dat een pilot een goed beeld moet geven van de realiteit. Tenslotte is het de bedoeling om toekomstig beleid te baseren op de uitslag van de pilot. Daarom hebben we gepleit voor het uitstellen van de pilot onbeperkt verlof. Zoals het er nu naar uitziet starten de proeven hiermee in het najaar van 2021.

Reorganisaties

Aegon bereidt reorganisaties voor om de kosten terug te dringen. De Unie wordt hierover regelmatig bijgepraat. Wordt jouw afdeling in een reorganisatie betrokken? Neem dan contact op als je vragen hebt.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel naar: 06-5252 2091

 

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid