De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Overleg januari 2022

21 januari 2022

In januari is er bij Aegon weer periodiek overleg geweest. In dit overleg bespreken vakorganisaties, HR en de COR de actualiteit bij Aegon en werken we aan de uitvoering van cao-afspraken. Hieronder een beknopt verslag van wat er aan de orde is geweest.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Uitvoering cao-afspraken

Bijna alle afspraken die er bij de laatste cao-onderhandelingen zijn gemaakt, zijn inmiddels uitgevoerd. Er zijn er nog twee die aan bod moeten komen. Eén daarvan gaat over gender equality. Daarvoor onderzoeken we of er sprake is van een glazen plafond bij Aegon. En zo ja, welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. De andere is om concrete invulling te geven aan de werkcode gedurende de looptijd van de cao. Het uitzendkrachtenpanel is al wel inmiddels opgericht. Beide openstaande punten komen in het overleg van februari terug op de agenda.

Perform & Develop

In 2021 is er onderzoek gedaan naar de P&D-scores/verhogingen over 2020 qua scoreverdeling, uitgesplitst naar leeftijdscategorieën, gemiddelde salarisgroei per leeftijdscategorie en man/vrouw-verdeling. De uitkomsten zijn in het overleg van april 2021 aan ons gepresenteerd. Conform cao wordt er wederom onderzoek gedaan naar de P&D-scores over het jaar 2021. Om de vergelijking met 2020 goed te kunnen maken, hebben we besloten om nagenoeg dezelfde P&D-items over 2021 te onderzoeken. In het overleg van mei komen de uitkomsten van het onderzoek op tafel te liggen.

Cao-proces

We hebben ook gesproken over het proces om te komen tot een nieuwe cao en sociaal plan per 1 juli 2022. We gaan wederom gebruik maken van een cao-enquête, digitale medewerkersbijeenkomsten, cao-werkgroepen en een externe facilitator/procesbegeleider. De onderwerpen die tijdens de onderhandelingen aan bod zullen komen, zijn te clusteren rondom belonen & waarderen, COVID, maatschappelijke omgeving, tijd, wellbeing en sociaal plan.
We gaan inventariseren onder het personeel of er behoefte is aan een uitleg over het hoe, wat en waarom van cao’s en wie daarin welke rol heeft op welk moment. Als er interesse in is, dan organiseren we daar een aparte kennissessie over.

We zijn bezig met de vragen voor de cao-enquête van 2022. We hebben de thema’s en de te stellen vragen met elkaar besproken. Om de vergelijking te maken met de uitslagen van de vorige cao-enquête wijken we daar niet veel vanaf. Eind januari ronden we de vragenlijst af en kan deze naar de medewerkers van Aegon gestuurd worden.

Contact

Zijn er nog vragen of opmerkingen stuur dan een e-mail naar de belangenbehartiger, Emanuel Geurts, via emanuel.geurts@unie.nl of telefonisch via 06-52522074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963.

 

 

[print_link]

 

 

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid