De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Aegon: Een update

07 maart 2022

Binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuwe Aegon-CAO. In dit bericht neem ik je mee in dat proces. Verder praat ik je bij over Stand-up why/how/what en over Global Grading.

Ontvang altijd direct het laatste nieuws over de cao-onderhandelingen!

Cao-proces

Om te komen tot een nieuwe cao en sociaal plan per 1 juli 2022 maken we gebruik van een cao-enquête, digitale medewerkersbijeenkomsten, cao-werkgroepen en een externe procesbegeleider.

Michel Donners is wederom onze externe begeleider. De cao-enquête van 2022 is gedaan en de uitslagen zijn binnen. In de komende medewerkersbijeenkomsten presenteren we de highlights en gaan we in gesprek met medewerkers over de onderwerpen uit de cao en het sociaal plan.

De medewerkers hebben een uitnodiging ontvangen voor 14, 15 en 17 maart.

  • Maandag 14 maart van 15.00 uur – 16.00 uur (NL-sessie)
  • Dinsdag 15 maart van 11.00 uur – 12.00 uur (NL-sessie)
  • Donderdag 17 maart van 14.00 uur – 15.00 uur (ENG sessie)

Daarnaast gaan we nog apart in gesprek met Young Aegon over hoe een cao tot stand komt en wie daarin welke rol heeft op welk moment.

Ontvang altijd direct het laatste nieuws over de cao-onderhandelingen!

Overleggen  

Stand-up why/how/what
Dit overleg komt uit de cao-afspraak om de awareness van medewerkers te vergroten op het thema duurzame inzetbaarheid. Dit wordt gedaan door een communicatieprogramma dat focust op het belang van duurzame inzetbaarheid (WHY) met inspiratie voor hoe je met duurzame inzetbaarheid aan de slag gaat (HOW) en dat inzicht biedt in de mogelijkheden/faciliteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid (WHAT). De campagne liep de afgelopen twee jaar en is inmiddels afgerond. Sociale partners gaan de campagne nog evalueren in een periodiek overleg, dus wordt vervolgd.

Global Grading
Partijen zijn in de cao overeengekomen om de overstap te maken naar Global Grading van Willis Towers Watson (WTW). Er zijn afspraken gemaakt over randvoorwaarden, een globaal plan van aanpak met tijdslijnen, medewerkersparticipatie, de rol van de COR en de vakorganisaties, beleid bij lagere functie-indelingen en de bezwaar- en beroepsprocedure. De overgang naar WTW is opgeknipt in twee projectfases. In projectfase 1 vindt het herijken plaats van de huidige indelingen op basis van de KFH-methode. In projectfase 2 vindt de conversie plaats van de representatieve referentiefuncties en de overige functies naar WTW. Maandelijks hebben we overleg over de stappen in dit HR-project.

Regieteam
In dit maandelijkse overleg bespreken vakorganisaties, HR en de COR de actualiteit bij Aegon en werken we aan de uitvoering van cao-afspraken. Bijna alle cao-afspraken zijn inmiddels uitgevoerd. Er zijn er nog twee die aan bod moeten komen, namelijk het onderzoek naar een glazen plafond bij Aegon en concreet invulling geven aan de werkcode. Zodra ik meer weet, kom ik er bij je op terug.

Ontvang altijd direct het laatste nieuws over de cao-onderhandelingen!

Contact

Ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, ben per mail te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid