Tuinzaadbedrijven

De Unie verbindt en biedt ook perspectief voor tuinzaadbedrijven

Werk je bij een tuinzaadbedrijf? Dan is De Unie er ook voor jou! We onderhandelen over de cao. We nemen deel in de ARBO-werkgroep van Plantum. We zetten in op het verbeteren van de aandacht en de implementatie van duurzame inzetbaarheid in jouw bedrijf. Of we onderhandelen in jouw bedrijf over een specifieke regeling van jouw bedrijf, bijvoorbeeld een eigen pensioenregeling.

De onderhandelingen over de nieuwe cao zijn eind september gestart. Onze inzet vind je onze voorstellenbrief. De Unie heeft deze inzet aan het begin van de onderhandelingen aangepast. Naar aanleiding van ontwikkelingen die in september plaatsvonden. Onze inzet voor de structurele loonsverhoging is nu 3%. En de reparatie van het 3e WW-jaar willen we gaan inregelen. Als lid van De Unie heb je invloed om onze inzet kracht bij te zetten!

De ARBO-werkgroep heeft als aandacht de arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf op peil te houden. Of te verbeteren als dat nodig is. In de ARBO-catalogus staan afspraken die werkgevers en werknemersorganisaties over de arbeidsomstandigheden met elkaar hebben gemaakt.

Voor het verbeteren van de aandacht en van de implementatie van duurzame inzetbaarheid ligt er een plan. Dit brancheplan Duurzame Inzetbaarheid is opgesteld door De Unie, samen met de andere werknemersorganisaties en de werkgevers. In het plan staan concrete acties voor 2017, 2018 en 2019. Het eindconcept van het plan is klaar. Zodra de definitieve versie gereed is vind je die op deze branchepagina.

Laatste nieuws

Belangenbehartiger

Hans Korver
M: 06 - 52 52 20 73