De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Banken: concept-voorstellenbrief De Unie

De Unie heeft de leden uitgenodigd om een arbeidsvoorwaarden enquête in te vullen. Deze enquête helpt ons bij de voorbereiding op de cao-onderhandelingen. De informatie heeft mede bijgedragen aan de concept-voorstellenbrief die ik, belangenbehartiger Inge de Vries, hier presenteer.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.
Ik vind het belangrijk dat de leden van De Unie ook daadwerkelijk achter deze voorstellen staan. Daarom wil ik de Unie-leden vragen om te laten weten of je het ermee eens bent dat deze voorstellen worden ingebracht bij het cao-overleg. Of dat er hier wijzigingen moeten aanbrengen. Unie-leden mogen dit tot uiterlijk 10 november 2021 laten weten.

Uitslag enquête

Ik wil de uitslag van de enquête graag met je delen.

Omvang dienstverband

82% van de leden geeft aan dat zij fulltime werken, 18% heeft een grote parttimebaan van 4 dagen in de week. Dit zie je vervolgens terug in de beantwoording van de vraag hoeveel dagen je gemiddeld thuiswerkt. De meerderheid van de leden werkt gemiddeld 3 tot 5 dagen in de week thuis.

Thuiswerkvergoeding

De antwoorden op de vraag naar thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding geven een goed inzicht in de huidige praktijk. De werkgeversdelegatie heeft een rapport overhandigd waarin verslag wordt gedaan van de studie naar Anders Werken. Deze studie levert interessante informatie op maar gaat niet in op vergoedingen.

Inzetbaarheid

Inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp bij de cao-onderhandelingen. In de enquête heb ik de bekendheid met twee inzetbaarheidsinstrumenten getoetst. De Vitaliteitsregeling is bij alle leden bekend, iets meer dan de helft van de leden zou hier gebruik van willen maken. De loopbaanscan is minder bekend, klaarblijkelijk is dit middel niet bij alle aangesloten banken in het pakket opgenomen.

Uit de aanvullende opmerkingen in de enquête zijn ook inspirerende ideeën geopperd die de inzetbaarheid betreffen. Deze ideeën zal ik meenemen in het cao-overleg

Vervroegd uittreden

De vrijwillig vervroegd uittredingsregeling is populair bij de leden. 88% van de leden geeft aan hier belangstelling voor te hebben.

Ouderschapsverlof

Het belang van een aanvulling op de wet WIEG werd onderkend, maar er werd minder belang aan gehecht. Ik heb er daarom voor gekozen om de aanvulling op het ouderschapsverlof in de voorstellenbrief op te nemen, dit is een recentere ontwikkeling in de wetgeving.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij op. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel mij op 06-5252 2091.

 

Afdrukken