De Unie, in jouw belang

Nieuws

ING: onderhandelingen opgeschort

11 maart 2021
CAO ING BANK 2020

We zijn al een tijdje aan het onderhandelen en op de thema’s wellbeing, vakmanschap en werkcode zijn stappen gezet die voor jou van belang zijn. Tijdens het hele traject hebben we met elkaar geconstateerd dat tijd een thema is dat ook aandacht vraagt. De loonparagraaf stond de vorige keer en deze week op de agenda.

Ontvang jij onze ING-nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in!

Loon of geen loon?

Woensdag 10 maart hebben De Unie en de andere vakorganisaties gezamenlijk de conclusie moeten trekken dat verder onderhandelen over de cao op dit moment geen zin meer heeft. Het zal je niet verbazen dat de standpunten over het loon te zeer uiteenlopen. We schorten het overleg daarom op tot 13 april aanstaande en gaan in overleg met onze leden.

Standpunt ING

De uitgangspositie van ING is bekend, er is geen ruimte voor een collectieve loonsverhoging. In eerste aanleg voor drie jaar en daarna voor twee jaar. Ook de ruimte voor de inschalige beweging per 1 april is beperkt. Het voorstel was gedaan om voor iedereen met een relatieve schaalpositie (RSP) van 85 of minder 1% te geven en daarboven 0%. Onder de voorwaarde dat er geen collectieve loonsverhoging komt, was ING bereid over de inschalige loonsverhoging verder te praten. Wat ING betreft, komt er geen cao mét een collectieve loonsverhoging.

Standpunt vakorganisaties

De drie vakorganisaties hebben 10 maart hun gezamenlijke positie in het loondebat duidelijk gemaakt. We zijn bereid om onze loonvraag van 3% aan te passen als ING met een redelijk en billijk bod komt, waarbij ING bijvoorbeeld kan kijken naar de andere bancaire cao’s. Verder is afgesproken in het onderhandelingsresultaat van de laatste cao, dat de ontkoppeling van belonen en waarderen op basis van kostenneutraliteit zou plaatsvinden. Dat blijft ons uitgangspunt. Als uitvloeisel van de ontkoppeling tussen belonen en waarderen verdwijnt de eenmalige betaling voor de collega’s op hun maximum ten gunste van het inschalige budget. Wat de vakorganisaties betreft, komt er geen cao zónder collectieve loonsverhoging.

Reactie ING

De reactie van ING op onze stellingname was teleurstellend. ING wil geen collectieve loonsverhoging of verhoging van de salarisschalen. ING is wel bereid om inschalig onder RSP 85 1.5% te betalen en daarboven 0.5%. Ook werd aangegeven dat de Collectieve Maatschappelijke Uitkering (CMU) met twee jaar verlengd kan worden. Deze uitkering is maximaal 0,75%.

Achterban

Nu duidelijk is dat er geen collectieve loonsverhoging komt en de kostenneutraliteit van de ontkoppeling tussen beoordelen en belonen niet wordt gerespecteerd, heeft een verder gesprek geen zin. De CMU, die in onze ogen structureel is afgesproken, wordt er nu ineens bijgehaald als een nieuw punt. Dit is verwarrend en lijkt alleen te dienen als maskering van de 0-lijn.

Enquête

De gezamenlijke vakorganisaties hebben besloten dat we een brede enquête gaan organiseren. Deze wordt nu voorbereid en gepresenteerd in de volgende ledenbrief.

Toelichtingsgesprekken

De drie vakorganisaties willen graag een toelichting geven op de stand van zaken op alle onderwerpen in de onderhandelingen, zodat de leden nog beter geïnformeerd zijn. De leden kunnen gezamenlijke ledenbijeenkomsten bijwonen.

Vragen en contact

Als je vragen hebt of contact zoekt, mail mij dan via emanuel.geurts@unie.nl of bel me via 06-5252 2074.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid