De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verslag periodiek overleg Rabo en Obvion 9 en 12 april 2021

14 april 2021

Vrijdag 9 april was er periodiek overleg met Obvion en maandag 12 april was er periodiek overleg met de Rabobank. Van beide overleggen brengen we je graag op de hoogte van de zaken die we daar hebben besproken.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Overleg met Rabobank

Na het akkoord van de leden is het nu tijd om te werken aan de cao-teksten en de studieafspraken. De cao-teksten komen in een overleg met de bank op 21 april aan bod. Komende twee jaar pakken we de vijf studieafspraken op, te weten pensioen, 80-90-100-regeling, flexwerk, GROW! en impact nieuwe manier van werken. Deze studieafspraken worden in werkgroepen uitgewerkt in adviezen, (on)mogelijkheden en scenario’s en bemenst met tenminste één vakbondsbestuurder en kaderleden. Over de precieze opdracht, tijdsbesteding en bemensing komen we snel nog verder te spreken.

Het ontwikkelbudget voor 2021 is conform cao ‘gestort’ dus ga daar mee aan de slag! Bij De Unie ben je aan het juiste adres als het gaat om een quick scan van je loopbaan. Momenteel wordt er uitgevraagd aan alle medewerkers om hun vaste werkdagen in Workday te registreren. Op basis daarvan wordt de uitkering thuiswerkvergoeding in mei gedaan. Overigens hadden sommige medewerkers liever een vergoeding per uur in plaats van per dag gehad. Uitgangspunt voor ons was de vergoeding van de activiteit werken op kantoor of thuis of vrij zijn en dus geen vergoeding ontvangen.

Op verzoek van de bonden heeft Jaap Willems een toelichting gegeven op coöperatief veranderen inclusief Bankieren 3.5 en Excellente Klantbediening en op verzoek van de bank heeft Erik Jan Bolsius een toelichting gegeven op de werkwijze van Rabobonden (www.helemaalvandezetijd.nl).

Twee zaken die De Unie nog heeft ingebracht, zijn het signaal dat soms medewerkers wordt gevraagd om bij kort verzuim een vrije dag op te nemen. Dit is niet de bedoeling volgens HR. Het andere punt is de rechterlijke uitspraak in hoger beroep over 24 medewerkers met een leaseauto bij Rabobank. De rechter heeft per casus uitspraak gedaan. De Rabobank heeft vervolgens met een tijdelijke beoordelingscommissie ongeveer 350 individuele casussen over leaseauto’s behandeld. De bank is hier bijna klaar en dan weten alle medewerkers waar ze aan toe zijn.

Overleg Obvion

Bij Rabodochter Obvion zijn de doelen voor de toekomst gezet en gaat men voor 9 à 10% aandeel in de hypothekenmarkt. De organisatie loopt goed, tussenpersonen en klanten zijn tevreden en de scores van laatste medewerker enquêtes bewijzen dat Obvion zich heeft omgevormd van een zoekende naar een succesvolle organisatie. Die transitie is anderen ook opgevallen. Zo heeft organisatieadviesbureau GITP er ook een artikel over geschreven. Lezenswaardig!

Wisseling belangenbehartiger

Inge de Vries neemt na zeven jaar belangenbehartiging de accounts Rabobank en Obvion van mij over. We hebben een aantal overleggen samengedaan en zullen dit nog doen. Contacten worden opnieuw gelegd om een soepele overdracht mogelijk te maken. Eind april rond ik dit af en is Inge jouw aanspreekpunt bij de Rabobank en Obvion.

Contact

Als je wilt reageren op deze ledenbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je ons bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en inge.de.vries@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling service center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Rabobank cao onderhandelingsresultaat

De cao-onderhandelingen tussen Rabobank, De Unie en de andere vakorganisaties hebben dinsdag 14 november 2023 tot een onderhandelingsresultaat voor een…

Word gratis lid