De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Verzoek aan Rabobank om extra tegemoetkoming voor medewerkers

11 oktober 2022
Rabobank De Unie

Hoge inflatie

De Unie heeft de Rabobank gevraagd mee te denken over de gevolgen van de hoge inflatie. We hebben benadrukt dat de gestegen kosten van levensonderhoud en de hoge energiekosten de koopkracht van veel medewerkers onder druk zet. Maar dat ook het draagvlak van de cao-afspraak hierdoor afneemt. De Unie vindt dat Rabobank inflatietegemoetkoming moet bieden om de werknemers in deze uitzonderlijke tijd te helpen.

Word nu een jaar gratis lid van De Unie en ben altijd als eerste op de hoogte van jouw cao-nieuws!

Overleg met Rabobank

Op 27 september is het overleg over inflatietegemoetkoming gestart. Voorafgaand aan dit gesprek heeft De Unie leden gevraagd om input te geven. Veel leden hebben dit gedaan. Veel dank hiervoor, het is overtuigender als ik kan laten zien dat een onderwerp echt leeft bij de leden.

Inbreng van leden

De input van de leden van De Unie was divers. De meeste leden gaven aan dat zij niet verwachten dat de kabinetsplannen, zoals deze op Prinsjesdag zijn gepubliceerd, voldoende zullen helpen.

Naast zorgen over de koopkracht gaven ook veel leden aan dat ze vrezen dat het verloop verder zal toenemen als Rabobank niets doet, waardoor de werkdruk verder zal stijgen. De verwachting is met name dat jonge medewerkers makkelijk van baan switchen als zij zich hierdoor financieel kunnen verbeteren. Opvallend veel leden gaven aan dat ze vonden dat de cao opengebroken moest worden en de collectieve salarisverhoging moet worden verhoogd, omdat de omstandigheden veranderd zijn.

Anderen gaven suggesties wat de Rabobank nu tijdelijk zou kunnen doen:

  • Het thuiswerken beter accommoderen door de thuiswerkvergoeding te verhogen of een hogere internetvergoeding toe te kennen.
  • Verhoging van de reiskostenvergoeding (de Rabobank kantoren zijn wel verwarmd).
  • Een éénmalige uitkering (eventueel gekoppeld aan duurzaamheidsdoelstellingen die de bank zelf propageert).
  • Een tijdelijke energie- en boodschappentoeslag.
  • Ondersteuning van medewerkers die in betalingsproblemen dreigen te komen.
  • Renteloze leningen verstrekken aan medewerkers die dit nodig hebben.

De ideeën van de leden zijn, samen met voorbeelden van andere bedrijven, met Rabobank besproken.

Verloop van het overleg

De Rabobank is niet bereid om de salarissen structureel te verhogen. Dat is in het overleg duidelijk gemaakt. Wel is er bereidheid om naar de andere opties te kijken.

Tijdens het overleg zijn geen concrete afspraken gemaakt, wel de toezegging dat de Rabobank de zaak serieus neemt. De verwachting is dat in de maand oktober meer informatie beschikbaar komt.

We wachten nu eerst af wat Rabobank de medewerkers te bieden heeft.

Word nu een jaar gratis lid van De Unie en ben altijd als eerste op de hoogte van jouw cao-nieuws!

Juridische positie De Unie

Wij hebben een cao gesloten met Rabobank. De Unie is net zo gebonden aan de cao als Rabobank. Wij kunnen niet onze handtekening terugtrekken, dit zou overigens betekenen dat de salarisverhoging van 1 januari 2023 ook niet doorgaat. Wel gebruikt De Unie de positie als overlegpartner om Rabobank te motiveren voor medewerkers de juiste dingen te doen. Onder andere doen we dit door onderwerpen op de agenda te zetten, door informatie te delen en door de medewerkers een duidelijke stem te geven.

Contact

Heb je vragen over dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen?Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

Afdrukken

 

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid