De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: verslag overleg september 2021

16 september 2021

 

Op 6 september 2021 heeft De Unie periodiek overleg gevoerd met de Rabobank. In dit overleg stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

 

  • Halfjaarcijfers 2021
  • Voortgang studieafspraken
  • Grensarbeid

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Halfjaarcijfers

De halfjaarcijfers van de Rabobank zijn zeer positief. Daar zijn we natuurlijk allemaal verheugd over. In het periodiek overleg is besproken dat vakorganisaties een groot verschil constateren tussen enerzijds de inschattingen van de Rabobank vooraf en de gerealiseerde resultaten. De Rabobank kon hier in het periodiek overleg niet direct een goede verklaring geven.

In het periodiek overleg van oktober gaan we hierover verder. Voor De Unie is het van belang te weten dat we de financiële verwachtingen van de Rabobank serieus kunnen nemen.

De Unie heeft de Rabobank gevraagd om niet alleen de vakorganisaties, maar ook de medewerkers uit te leggen hoe de halfjaarresultaten zich verhouden tot het arbeidsvoorwaardenbeleid van de bank.

Voortgang studieafspraken

Nieuwe manier van werken

Deze werkgroep start op 20 september 2021. De werkgroep gaat onderzoeken welke arbeidsvoorwaarden effect zullen ondervinden van rabo@anywhere. Je kunt denken aan de reiskostenvergoeding, standplaatsbepaling, passendheid van functies en thuiswerkvergoeding.

Regeling 80-90-100

Deze werkgroep heeft nog geen startdatum, we mikken op laatste week van september, eerste week van oktober 2021. De werkgroep gaat onderzoek doen naar de optie om een 80-90-100 regeling te onderzoeken. Zo’n regeling is bedoeld voor oudere werknemers, en zou de keuze kunnen bieden om  80% te gaan werken, tegen 90% salaris, en met 100% pensioen. Een vergelijkbare regeling is recent bij verschillende andere bedrijven succesvol ingevoerd. Er is geen zekerheid dat de Rabobank dit ook gaat doen, er is alleen een studie overeengekomen.

De Unie heeft voorgesteld om de werkgroep ook te vragen de RVU-regeling te onderzoeken. Deze regeling staat werkgevers toe om medewerkers die met vroegpensioen gaan (maximaal 3 jaar), een beperkte vergoeding te verstrekken. De Rabobank neemt ons voorstel in overweging.

Flexwerkers

Deze studiegroep start waarschijnlijk voor de herfstvakantie.

 Grow!

In de cao is afgesproken te onderzoeken naar de mogelijkheid om de jaarlijkse individuele salarisaanpassing los te koppelen van Grow! Er is een werkgroep samengesteld om dit onderzoek uit te voeren. De werkgroep is hard aan het werk.

Tijdens de cao-onderhandelingen is besproken dat de Grow!-filosofie in de praktijk steeds meer wordt losgelaten door de toenemende focus op performance en compliance. Grow! zou juist moeten focussen op groei en ontwikkeling van medewerkers. We willen waarborgen dat Grow! wordt uitgevoerd zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Het is de taak van de werkgroep om voorstellen te doen aan sociale partners. Onder andere over de effecten van het loskoppelen van de jaarlijkse individuele salarisaanpassing.

Pensioen

Deze werkgroep is al enkele maanden geleden gestart. Pensioen is een belangrijk onderwerp, het is na je salaris de duurste arbeidsvoorwaarde. Daarom neemt De Unie actief deel in de werkgroep en wordt de voortgang van de werkgroep vooralsnog elke twee weken gemonitord.

De werkgroep werkt aan een pensioenoplossing die aansluit bij de nieuwe pensioenwetgeving. Echter, de nieuwe pensioenwetgeving is uitgesteld met een jaar. De verwachting is dat de wetgever dit voor 1 januari 2023 tot stand heeft gebracht. De Unie heeft een pensioenafspraak met de Rabobank die loopt tot 31 december 2022. We hebben nu dus de uitdaging om een nieuwe pensioenregeling overeen te komen, terwijl we nog geen zekerheid hebben over de wetgeving die van toepassing zal zijn als de nieuwe pensioenregeling in werking moet treden. Dit kan ertoe leiden dat de werkgroep met een overbruggingsoplossing moet komen. Maar we zijn nog niet zover dat er al een oplossingsrichting kan worden gekozen.

Grensarbeidersregeling

De grensarbeidersregeling loopt tot 30 september 2021. Vanaf 1 oktober 2021 zouden grensarbeiders weer tenminste 75% van hun werktijd in Nederland moeten werken om onder de Nederlandse fiscale wetgeving te blijven vallen. Voor de sociale wetgeving is deze datum 31 december 2021. Dit is van belang voor Nederlanders die in Duitsland of België wonen en nu, doordat ze thuis (moeten) werken, onder een ander belastingregime dreigen te komen vallen. De Rabobank heeft aangegeven dat grensarbeiders op kantoor mogen komen werken.

De overheid is wel in overleg met België en met Duitsland om de uitzonderingsregels voor grensarbeiders te verlengen. Ben je grensarbeider? Houd dan goed in de gaten onder welke fiscale wetgeving je valt.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact met mij, belangenbehartiger Inge de Vries, op. Je kunt mij bereiken via e-mail: inge.de.vries@unie.nl of bel me: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid