De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

OCI onderhandelingen cao ronde VII

27 augustus 2021

Er is al sinds 1 juni (Ronde VI) geen overleg meer geweest. Je vraagt je af of er nog vooruitgang is geboekt. Nog even voor het geheugen als volgt.

Er zijn behaalde resultaten/overeenkomsten. Maar ook nog wat knelpunten zoals de structurele loonsverhoging, verlof en verlofopname / verlofsparen en geboorteverlof. Onderstaand meer uitleg over deze onderwerpen.

Behaalde resultaten/overeenkomsten
• Bijbetalingsregeling (bijlage 3 van de cao): zie vorige nieuwsbrief.
• Elders Verworven Competenties (EVC): geregeld.
• Bedrijfs-AOW (Regeling Vervroegd Uittreden – RVU): OCI zegt zijn medewerking toe.
• Resultaat Afhankelijke Uitkering (RAU): OCI is bereid tot 2 x 0,5% eenmalige uitkering over het voorafgaande jaar. Dus 1 x april 2022 en 1 x april 2023. Bij de volgende cao-onderhandeling zal opnieuw gesproken worden of de staffel definitief verhoogd zal worden afhankelijk van het wel of niet doorgaan van 2 van de 3 projecten.

Knelpunten:
De structurele loonsverhoging
Daar zijn we nog niet uit. OCI heeft zijn tweede bod overwogen en biedt nu 2% (op jaarbasis) bij een contract van 24 maanden (waarvan er nu inmiddels 8 voorbij zijn).

Verlof en verlofopname / verlofsparen
Van werknemerskant bestond te bereidheid om de individuele verloftegoeden te maximeren:
• Vlag 16 maanden
• Continue 24 maanden (met minimaal 25 jaar werkzaam in de Continue)
• 2-Ploegen 18 maanden
OCI is het daar mee eens maar wenst de Continue te maximeren op 20 maanden.
Onze leden kunnen met 12 of 14 maanden ook akkoord gaan. Nader overleg is daar dus nog over nodig.

Geboorteverlof (WIEG)
Een wettelijk uitkering gedurende 5 weken op maximaal 70% van het wettelijk maximum dagloon. OCI is bereid dit aan te vullen tot 85% van het verdiende loon (plus doorbetaling van de pensioenopbouw).

Voor de rest zouden er studies komen naar een Tijdspaarfonds en het fenomeen Total Cash.

Terwijl we bij wijze van spreken al met één been in de auto zaten kwam OCI op 1 juni met een collectieve verkoopoptie: mondjesmaat dagen inleveren voor geld. Als je je realiseert dat voor ADV (ATV als werkgelegenheidsmaategel) loonruimte is geofferd dat is dat natuurlijk geen onlogische optie. Maar daar zal over verder gepraat moeten worden.

Op woensdag 8 september gaan we weer volledig gerecupereerd met elkaar onderhandelen: ronde VII.

Reacties kun je mailen aan john.kapteijn@unie.nl

Gerelateerde berichten

OCI: Cao 2023

Zoals na ons vorige overleg met jou gedeeld, was het onzeker of OCI met ons aan tafel kon op woensdag 7…

OCI: Cao 2023

Feiten & cijfers Na een tipje van de sluier (ronde 0) op woensdag 2 november zijn op dinsdag 8 november…

Word gratis lid