De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NXP Semiconductors: Cao 2022-2023

21 oktober 2022

NXP en de gezamenlijke werknemersorganisaties zijn in ronde II op woensdag 19 oktober 2022 dichter bij elkaar gekomen (dat is ook de bedoeling van onderhandelen). De werkgever heeft uiteindelijk een aanbod gedaan dat hoger uitvalt dan de afspraken in de cao voor de Metalektro. Dat laat zich verklaren uit het feit dat wij inschatten dat NXP ook een bovengemiddeld Metalektro-bedrijf is. Een mooie stap, maar is het genoeg?

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De inflatiecijfers geven aan dat de prijzen ten opzichte van september 2021 maar liefst 14.5% zijn gestegen. De overheid komt met maatregelen die in ieder geval de energiecomponent in die inflatie zou moeten matigen. Dat is ook mooi, maar het is nog onvoldoende duidelijk wat er zal gebeuren, voor wie het soelaas gaat bieden en voor hoe lang.

Ronde III

Op maandag 31 oktober hebben de onderhandelaars nog een derde overleg gepland. Valt het verschil te overbruggen? Behoud van koopkracht en het verbeteren van koopkracht dat zijn de doelen waarnaar wij streven. Juist bij een bedrijf als NXP moet dat mogelijk zijn.

Eerlijk delen, juist nu

Als we de cijfers mogen geloven breekt NXP records en maakt het concern hele gezonde winsten: Niet in de orde van grootte van miljoenen, maar we spreken van miljarden. Dat is ook goed en dat is ook de bedoeling. Het zou redelijk en billijk zijn dat medewerkers, als belangrijke stakeholders, daarin ook hun deel hebben.

Dat geldt altijd al maar juist nu is het hard nodig. We zien dat steeds meer mensen de eindjes moeilijker aan elkaar geknoopt krijgen. De kosten van energie rijzen de pan uit. Een snel onderhandelingsresultaat is gewenst.

Gezamenlijke werknemersorganisaties roepen NXP dan ook op

Maak met ons afspraken die recht doen aan de inzet die de medewerkers tonen. Laat zien dat je als werkgever staat voor je personeel, zoals het personeel er ook staat voor NXP (in slechte maar ook in goede tijden).

Eerste signaal vrijdag 21 oktober, verdere signalen desnoods in voorbereiding

Op vrijdag 21 oktober zal een circulaire-met-woorden-van-gelijke-strekking uitgereikt worden aan leden en niet leden die aan hun werkdag beginnen te Nijmegen en Eindhoven. Dat is een eerste signaal dat de gezamenlijke bonden willen afgeven en vragen steun aan leden en potentiële leden. Wij vertrouwen erop dat meer indringende signalen niet nodig zullen zijn.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn, via john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.

 

Afdrukken

 

Gerelateerde berichten

Metalektro: Update cao 2023

In dit bericht willen we je meer vertellen over de stand van zaken rond de overstap naar een nieuw pensioen…

Word gratis lid