De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metaal en Techniek: 2022 het jaar van de nieuwe cao

11 januari 2022
Metaal

Update vrijdag 8 april 2022: De Unie en de andere vakbonden hebben een resultaat bereikt over de nieuwe cao Metaal & Techniek!

Laatste nieuws! Er is ondertussen een cao-resultaat! Ontvang deze update in jouw mailbox!Via deze weg willen wij jou en jouw dierbaren alle goeds wensen voor 2022. Om op dat goede een voorschot te nemen organiseert De Unie samen met FNV en CNV deze week verschillende nieuwjaarsbijeenkomsten door het land voor de harde werkers in Metaal en Techniek sectoren. Een uitnodiging van werkgevers voor een nieuwjaarscao hebben we helaas nog niet gekregen.

Laatste nieuws! Er is ondertussen een cao-resultaat! Ontvang deze update in jouw mailbox!

Werkgevers wensen jou weinig fraais voor 2022!

Want ondanks ongetwijfeld door jouw werkgever uitgesproken mooie nieuwsjaarwensen, wensen de werkgevers jou en je collega’s in arbeidsvoorwaardelijke zin weinig fraais toe. Jij zit aan het begin van 2022 nog steeds zonder cao. Zonder cao geen generatiepact. Zonder cao geen loonsverhoging om de gestegen kosten te compenseren; laat staan dat je wat extra’s te besteden krijgt. Wat wensen ze jou en je collega’s toe? Een fooi als loonsverhoging en afbraak van ontziemaatregelen (zoals generatiepact en leeftijdsdagen). Het is daarom helaas noodzaak om onze goede voornemens voor een nieuw passende cao kracht bij te zetten door nieuwjaarsbijeenkomsten in de vorm van 24-uurs stakingen.

Laatste nieuws! Er is ondertussen een cao-resultaat! Ontvang deze update in jouw mailbox!

Waar staan we ook alweer voor?

We hebben 15 eisen geformuleerd die werkgevers dienen in te willigen.

 1. Een cao met een looptijd van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022;
 2. De loontabellen en de feitelijke salarissen stijgen met een loonsverhoging van 3,7% (inflatie september 2021 plus 1%) per 1 oktober 2021;
 3. In het kader van duurzame meedoen de volgende zaken in de cao regelen:
  1. Medewerkers krijgen een recht op een loopbaancheck en een persoonlijk financieel advies. Financiering vanuit SVUM of de scholingsfondsen.
  2. Afspraken maken over een op de individuele medewerker gericht “duurzaam meedoenpact”. Dit is een doorontwikkeling van het huidige “generatiepact”.
  3. Recht op een persoonlijk ontwikkelbudget van 1.500,- euro per jaar met mogelijkheid tot sparen. Naast dit budget krijgt werknemer ook tijd van werkgever om het budget op te maken;
 4. Een RVU-afspraak voor alle medewerkers in lijn met het laatste pensioenakkoord;
 5. Een sectoraal verlofspaarfonds in het leven roepen zodat medewerkers 100 weken verlof kunnen sparen;
 6. De Unie wil in de cao expliciet aandacht vragen voor mantelzorg waarbij we willen dat de sector een mantelzorgvriendelijke sector wordt;
 7. Ouders en ouders van de levenspartner toevoegen aan artikel 61 onder a. van de cao;
 8. Leden / medewerkers krijgen een dagdeel verlof om zich te kunnen informeren en te stemmen inzake het proces van arbeidsvoorwaardenvorming;
 9. De bijdragen voor de verschillende (O&O) fondsen in de sector continueren en te verhogen om bovengenoemde eisen te financieren;
 10. Faciliteiten om hybride werken te introduceren in de sector. Hiertoe dienen werkgevers een thuiswerkregeling in het leven te roepen met een vergoeding van 2,- euro netto per thuiswerkdag, vergoeding van 50% van de internetkosten van werknemer en een arboveilige inrichting van de thuiswerkplek te financieren;
 11. Uitkering aanvullend geboorteverlof aanvullen tot 100% van het individuele (feitelijke) loon;
 12. 5 mei jaarlijks een vrije dag met behoud van salaris;
 13. Als ouderschapsverlof op een feestdag valt dan geldt die dag niet als ouderschapsverlof. In die week wordt door de medewerker een alternatieve dag als ouderschapsverlofdag opgenomen;
 14. Iedere medewerker kan zich 1 dag (techniek promotiedag) per jaar per met behoud van salaris inzetten voor de promotie van werken in de technische sectoren;
 15. Praktijkbegeleiders hebben recht op minimaal 1 dag scholing per jaar.

Laatste nieuws! Er is ondertussen een cao-resultaat! Ontvang deze update in jouw mailbox!

De Unie heeft gekozen voor een looneis die gekoppeld is aan de inflatie van het moment. Dat maakt dat onze looneis inmiddels opgelopen is tot 6,7% (inflatie december 2021 5,7% plus 1% koopkrachtstijging). Kortom, aan goede voornemens vanuit De Unie geen gebrek. Maar zonder jouw deelname aan de acties zullen deze goede voornemens niet gerealiseerd worden. Immers hebben de werkgevers zich niet laten overtuigen door de kracht van onze argumenten voor een goede cao. We gaan ervan uit dat ze zich wel laten overtuigen door jouw actiebereidheid. Dus help de acties en help jezelf.

Waar zijn de nieuwjaarsbijeenkomsten?

We organiseren deze week een viertal nieuwjaarsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten houden we in de vorm van de bij jou bekende regionale 24-uurs stakingen. Om je voor deze 24-uurs stakingen te registreren in jouw regio, organiseren we weer een zogenaamde staakstraat. Een drive-thru waarin je jouw stakingsregistratieformulier ingevuld kunt inleveren en daarna richting huis gaat.

Op donderdag 13 januari 2022 worden er een tweetal nieuwjaarsbijeenkomsten georganiseerd. Voor de Regio Eindhoven is het alweer de derde 24-uurs staking. Locatie is het parkeerterrein Wim van Doorne Muziekkiosk aan de Alberdingk Thijmlaan 1 te Eindhoven. De registratie start om 09.00 uur en loopt tot uiterlijk 11.00 uur.

De andere bijeenkomst op donderdag 13 januari 2022 vindt plaats in de Regio Rotterdam/Drechtsteden. De locatie is stadionplein Olympiazijde van Stadion De Kuip (Olympiaweg 54 naast P8). De registratie start om 09.00 uur en loopt tot 10.00 uur.

Vrijdag 14 januari 2022 is er een 24-uurs staking in de Regio Noord-Holland. Je kunt je tussen 09.00 uur en 10.30 uur registreren via de staakstraat op P8 van het AFAS Stadion in Alkmaar (ter hoogte van de Parelweg 11).

Tegelijkertijd vindt er op vrijdag 14 januari 2022 een 24-uurs staking plaats in de Regio Drenthe. Je kunt je op twee plekken registreren tussen 09.00 uur en 10.30 uur. De locaties zijn in Emmen en Assen. In Emmen kun je je registreren op het parkeerterrein achter het Fletcher Hotel Emmen op de hoek Emmalaan/Kerkhoflaan naast het Argos benzinestation (Emmalaan 8).

Vrijdag 14 januari 2022 verwelkomen we je graag ook in Assen op het parkeerterrein tegenover de Bonte Wever naast voetbalvereniging ACV De Bonte Wever aan de Stadsbroek 17.

Tot slot

We hopen je op één van deze nieuwsjaarbijeenkomsten te mogen ontmoeten. Zodat we je ook persoonlijk een nieuwjaarswens kunnen overbrengen. Samen staan we sterk voor een goede cao. Heb je in de tussentijd vragen of opmerkingen email dan naar metaal@unie.nl of bel met Gertjan Tommel op 06-5252 2034.

Laatste nieuws! Er is ondertussen een cao-resultaat! Ontvang deze update in jouw mailbox!

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid