De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING Bank: Uitslag stemming cao

01 september 2021

Op 8 juli 2021 hebben wij en de andere vakorganisaties met ING een onderhandelingsresultaat bereikt.  De leden konden er tot en met 12 augustus over stemmen. Hieronder bericht ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, je nu ook zelf dat de leden van De Unie en de andere vakorganisaties in meerderheid akkoord zijn gegaan. Vanwege mijn vakantie hadden de leden dit bericht nog niet ontvangen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Uitslag stemming cao ING

De uitslag van de stemming bij De Unie is als volgt: 62,5% was voor het onderhandelingsresultaat, 33,5% tegen en de rest onthield zich. Bij FNV Finance was 56,5% voor en de rest tegen. Bij CNV Vakmensen was 73.15% voor, 25% tegen en de rest onthield zich van stemmen. Leden hebben ook de ruimte gehad om een toelichting te geven op hun stem. Een paar zaken licht ik daar graag bij toe.

  • Na de bekendmaking van de halfjaarcijfers van ING zijn er bijna alleen maar tegenstemmen binnen gekomen. De positie van ING in de onderhandelingen wordt (met terugwerkende kracht) star en ongeloofwaardig(er) gevonden.
  • Door het ontbreken van een collectieve loonsverhoging voelen met name eindeschalers zich niet door ING gewaardeerd en wordt er koopkracht ingeleverd. Alternatieven bieden hier onvoldoende substitutie voor.
  • Over bepaalde onderdelen uit het onderhandelingsresultaat zoals het sociaal plan is er tevredenheid maar bij andere meer kwalitatieve afspraken over tijd en wellbeing wordt betwijfeld of deze in de dagelijkse praktijk bij ING wel waarde gaan krijgen.
  • Er is waardering voor de tijd, energie en moeite die door de vakorganisaties in de onderhandelingen is gestopt om tot het onderhandelingsresultaat te komen.

Voor de onderhandeldelegatie zijn dit herkenbare reacties. Deze punten worden ook met ING besproken om nu en in de toekomst rekening mee te houden. Voor nu bedankt voor jullie mails, telefoontjes, deelnames aan enquêtes en werkgroepen, ondersteuning en stemmen! Wij hopen ook in de toekomt weer op jullie te mogen rekenen.

Vervolg

Nu de leden in meerderheid hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat is er dus een nieuwe cao. De volgende stap is dat er een nieuwe cao-tekst komt. Zodra de nieuwe cao-tekst ING 2021-2022 er is, krijgen de leden daar weer bericht van.

Contact

Ik ben per mail te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid