De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Resultaat van cao-onderhandelingen

22 december 2021

Na ongeveer twee maanden overleg zijn de cao-onderhandelingen beëindigd met een ‘resultaat van onderhandelingen’. Wat De Unie betreft doet dit resultaat geen recht aan de inspanningen die de medewerkers het afgelopen jaar hebben geleverd. We kunnen het resultaat van onderhandelingen daarom niet met een positief advies aan je voorleggen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Mening van de leden

Vooraf heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries,  jullie gevraagd om input voor de cao-onderhandelingen. De meeste leden gaven aan dat ze de salarisverhoging en de RVU (Regeling voor vrijwillige Vervroeg Uittreden) het belangrijkste vinden voor deze cao. Ook gaven jullie aan een redelijke thuiswerkvergoeding te willen.

  • De collectieve salarisverhoging komt uit op 2,7%. Doordat de werknemerspensioenpremie wordt verhoogd met 0,9%, stijgt je salaris netto minder. UWV betaalt ook een hogere werkgeverspremie, jouw werkgever gaat 1,8% meer betalen voor jouw pensioen.
  • De collectieve salarisverhoging is belangrijk omdat de inflatie fors is, met 2,7% minus 0,9% stijgt je salaris onvoldoende voor koopkrachtbehoud in 2022.
  • Het UWV is niet bereid om de RVU-regeling in de cao op te nemen. Wel is het UWV bereid om een start te maken met verlofsparen.
  • Er zijn afspraken gemaakt over de thuiswerkvergoeding en inrichting van de thuiswerkplek. Hiervoor heb je inmiddels een betaling ontvangen.

Vorm je eigen mening

Het resultaat van onderhandelingen is hier te lezen. Per onderwerp heb ik aangegeven wat het effect voor medewerkers is. Ik vraag je om met deze toelichting zelf een afweging te maken of je akkoord kunt gaan met dit onderhandelingsresultaat of niet.

Stemmen

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Vragen

Wellicht heb je vragen over het onderhandelingsresultaat. Of wil je een toelichting op bepaalde onderwerpen. Neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

UWV: Uitslag stemming cao

De stemming bij De Unie is afgerond. Veel leden hebben hun stem uitgebracht. Hartelijk dank daarvoor. De uitslag geeft een…

Word gratis lid