De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Invaren in het nieuwe pensioenstelsel of niet?

16 september 2022

De Unie is bij UWV al geruime tijd bezig met de studie naar de nieuwe pensioenregeling. Deze studie wordt uitgevoerd met het oog op de invoering van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Deze wetgeving is nog in behandeling door het Nederlandse parlement.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De Unie vindt het belangrijk om de nieuwe pensioenregeling vorm te geven in het belang van de deelnemers aan de pensioenregeling (medewerkers die nu pensioen opbouwen en oud-medewerkers die in het verleden pensioen hebben opgebouwd via UWV). Voor de deelnemers moet de beste oplossing worden gekozen, passend bij de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen.

Invloed van de leden

Het is belangrijk dat de leden van De Unie zelf hun mening kunnen geven over de besluiten die worden genomen. Het gaat immers om jullie geld. Niet alle besluiten worden tegelijkertijd genomen, maar we staan nu voor een besluit dat richtinggevend gaat zijn.

Voorstel pensioenfonds

Het UWV-pensioenfonds heeft cao-partijen gevraagd om uit te spreken dat ze de intentie hebben om in de toekomst de opgebouwde pensioenen in te varen in het nieuwe pensioenstelsel.

Invaren
Eerst zal ik de term invaren toelichten. Hiermee wordt bedoeld dat het pensioen dat opgebouwd is bij het Pensioenfonds UWV overgebracht wordt naar de pensioenregeling onder de nieuwe wetgeving. Dit geldt ook voor de gepensioneerden. Zij hebben nu een concrete toezegging van het pensioenfonds maar dit zal bij invaren worden omgezet naar een persoonlijk pensioenvermogen.

Transitie-FTK
Het pensioenfonds wil graag gebruikmaken van het zogenaamde transitie-FTK. Het FTK is de set aan rekenregels waaraan het pensioenfonds indexatie-besluiten moet toetsen. Het transitie-FTK geeft het pensioenfonds meer ruimte voor indexatie. Door de hogere rente en de hogere dekkingsgraad kan het pensioenfonds volgend jaar (bij de huidige inzichten) indexeren, ook onder de gewone FTK-regels. (Hier moet ik wel een voorbehoud maken, want voor de berekeningen is de rente op 30 september 2022 bepalend.) Het transitie-FTK biedt het pensioenfonds een ruimere mogelijkheid om te indexeren.

Inhaalindexatie

Ook ontstaat dan de mogelijkheid om inhaalindexatie toe te passen. Bij de huidige inzichten bedraagt de inhaalindexatie circa 2,6% voor gepensioneerden en circa 1,7% voor de actieven (medewerkers nu in dienst).

Het pensioenfonds mag het transitie-FTK alleen toepassen als cao-partijen aangeven dat ze de intentie hebben de opgebouwde pensioenen in te varen. Dit besluit heeft gevolgen voor alle deelnemers, zowel de werkenden als gepensioneerden.

Intentie tot invaren

Deze uitspraak, de intentie om in te varen, is formeel niet definitief maar in de praktijk zal de intentie nauwelijks teruggedraaid kunnen worden. Vandaar dat ik nu de leden vraag om zich uit te spreken.

Mening

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om hun mening te geven.

Contact

Heb je nog vragen, neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Je kunt een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid