Woondiensten

Partijen met (gedeeltelijk) tegengestelde belangen pogen deze te overbruggen door een op rationeel overleg gebaseerde oplossing. Dit noem je onderhandelen.

Helaas hebben we de cao onderhandelingen voor een nieuwe cao vanaf 1 januari 2017 (!) moeten stilleggen. Zelfs na 8 onderhandelingsronden hebben we geen resultaat bereikt. De Unie vindt dit een erg onwenselijke situatie. Wij vinden dat De Unie noch de andere bonden overvraagd hebben, onze wensen zijn gematigd te noemen. Rationeel gezien had er dan ook al lang een nieuwe cao afgesloten kunnen zijn. De bal ligt nu echt bij werkgevers!

In de onderstaande drie links vind je de laatste nieuwsbrieven over dit thema, hierin wordt de opstelling van De Unie toegelicht.

Niet staken

De Unie staakt niet omdat wij niet in dit middel geloven. Lees ook hier de mening van Reinier Castelein

Steunbetuiging

Als je De Unie ondersteunt, laat dan een steunbetuiging achter met je naam en de naam van de corporatie waar je werkt. Ook niet leden kunnen zonder verplichtingen deze steunbetuiging invullen. 

Laatste nieuws

De Unie bij Woningcorporaties

De Unie is al jaren actief in de sector woningcorporaties en partij bij de cao Woondiensten. Voor de 24.000 medewerkers werkzaam in een kleine 400 woningcorporaties sluiten wij de cao Woondiensten af met werkgeversorganisatie Aedes. De belangenbehartiger van De Unie zit in het bestuur van het Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties, FLOW. FLOW is onder andere een belangrijke speler in het persoonlijke loopbaanontwikkeling budget.
 

Cao Woondiensten

Toonaangevend in de cao Woondiensten is de manier waarop de loopbaanontwikkeling vormgegeven is. Voor de loopbaanoriëntatie van werknemers is de collectief gefinancierde Loopbaanwijzer ontwikkeld met daaraan gekoppeld het individuele recht van de werknemer op een loopbaanontwikkelingsbudget van 4.500 euro (zie hoofdstuk 10 van de cao).

SPW

De pensoenen in de sector zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW), gevestigd te Amsterdam. Meer informatie over SPW is te vinden op www.spw.nl. De stichting wordt beheerd door een bestuur van zes personen: drie zijn benoemd door de werkgevers en drie door de vakbonden. Martijn Raaijmakers zit namens De Unie in het bestuur van SPW.