De Unie, in jouw belang

Wat is het wettelijk minimumloon?

Om onderbetaling tegen te gaan, is in de wet opgenomen dat je als werknemer een wettelijk minimumloon, op basis van je leeftijd, hoort te ontvangen. Dit staat verder los van je functie en ervaring. Het Wettelijk Minimumloon (WML) is het brutoloon dat werknemers in de leeftijd van minimaal 21 jaar moeten verdienen. Voor werknemers in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar zijn de wettelijke minimumjeugdlonen van toepassing. Twee keer per jaar, per januari en per juli, worden deze lonen aangepast.

Per maand, week en dag