De Unie, in jouw belang

In welke situatie moet de werkgever voor mij ontslag aanvragen bij het UWV?

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen dient je werkgever een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen. Een zogeheten ontslagaanvraag. Het UWV beoordeelt vervolgens de aanvraag van je werkgever, waarna jij een kopie van de aanvraag krijgt. Deze kopie bevat altijd de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

Wanneer jij bezwaar indient, wordt dit door het UWV beoordeeld. Op basis hiervan verleent het UWV vervolgens wel of geen toestemming aan je werkgever. Als je werkgever je vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld na 2 jaar ziekte) wil ontslaan, moet hiervoor ook toestemming aan het UWV worden gevraagd. Na toestemming van het UWV moet de werkgever het dienstverband alsnog schriftelijk opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn onder aftrek van de proceduretijd. Er moet wel minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven.

In welke situatie moet de werkgever voor mij ontslag aanvragen bij de kantonrechter?

In het geval van ontslag om persoonlijke redenen, denk hierbij aan een verstoorde arbeidsrelatie of slecht functioneren, moet een werkgever naar de kantonrechter stappen. Via de kantonrechter kan hij een verzoek indienen om je arbeidsovereenkomst te mogen ontbinden. Om dit te kunnen doen, dient de werkgever een dossier te hebben opgebouwd. Aan de hand van dit dossier bepaalt de rechter of het dienstverband wordt ontbonden.