De Unie, in jouw belang

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Je hebt als werknemer altijd recht op wettelijke vakantiedagen. Op hoeveel vakantiedagen je recht hebt, hangt af van het aantal uren dat je per week werkt. Dit wordt uitgedrukt in uren en is op jaarbasis vier keer je aantal contracturen. Werk je 40 uur per week, dan heb je dus recht op 160 vakantie-uren. (En daarmee 20 vakantiedagen.) Daarbovenop heb je mogelijk recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Hierover leggen we meer uit bij de derde vraag in het segment ‘vakantiedagen’.

Je kunt in je arbeidsovereenkomst, personeelsgids of cao nagaan op hoeveel vakantiedagen je daadwerkelijk recht hebt. Je werkgever betaalt jouw loon gewoon door tijdens vakantiedagen. Uiteraard bouw je naar rato dienstverband vakantiedagen op. Treed je gedurende het kalenderjaar bij je werkgever in dienst, dan bouw je over de resterende maanden van het jaar vakantiedagen op.

Wat zijn wettelijke vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen zijn het minimum aantal vakantiedagen waarop je wettelijk recht hebt. Je hebt als werknemer altijd recht op wettelijke vakantiedagen. Op hoeveel vakantiedagen je recht hebt, hangt af van het aantal uren dat je per week werkt. Dit wordt uitgedrukt in uren en is op jaarbasis vier keer je aantal contracturen. Werk je 40 uur per week, dan heb je dus recht op 160 vakantie-uren. (En daarmee 20 vakantiedagen.)

Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

Je bouwt bij je werkgever standaard vakantiedagen op. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Maar er zijn ook bovenwettelijke vakantiedagen. Ontvang je naast je wettelijke vakantiedagen nog een aantal vakantiedagen, dan zijn deze extra dagen de bovenwettelijke vakantiedagen.

Wanneer vervallen mijn vakantiedagen?

Je wilt het vervallen van je vakantiedagen altijd voorkomen. Daarom is het goed om te weten wanneer je vakantiedagen vervallen. De wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De vervaltermijn van de bovenwettelijke vakantiedagen is een stuk langer. Je kunt bovenwettelijke vakantiedagen tot vijf jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd opnemen. Wanneer je bij je werkgever vakantie aanvraagt, is het dus raadzaam om aan te geven dat je eerst je wettelijke vakantiedagen wilt opnemen.

Je werkgever kan je wel stimuleren om je vakantiedagen zoveel mogelijk op te nemen. Dit is om te voorkomen dat je onvoldoende rust krijgt en dat je een stuwmeer aan vakantiedagen opbouwt.