De Unie, in jouw belang

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Als jij en je werkgever een gezamenlijk akkoord bereiken over het beëindigen van je dienstverband, dan kan dit natuurlijk ook zonder toestemming van de kantonrechter of het UWV. Denk er wel om dat je de afspraken, op basis waarvan jouw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, schriftelijk laat vastleggen in een beëindigingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd.

Het is raadzaam om een vaststellingsovereenkomst juridisch te laten toetsen. Zo zorg je dat de gemaakte afspraken correct en volledig zijn, zodat je er bijvoorbeeld een WW-uitkering mee kunt aanvragen. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden heb je geen wettelijk recht op een transitievergoeding. Je kunt wel met je werkgever onderhandelen over een ontslagvergoeding. Vaak betreft het minimaal de transitievergoeding. De Unie kan je hierbij helpen.