De Unie, in jouw belang

Is mijn werkgever verplicht de cao toe te passen als deze geen lid is van de werkgeversvereniging?

Is een cao verplicht of niet? Een vraag die zowel door werkgevers als werknemers regelmatig gesteld wordt. Als jouw werkgever geen lid is van een werkgeversvereniging, dan is de toepassing van een cao enkel verplicht wanneer er sprake is van:

  • Een ondernemings-cao;
  • Een bedrijfstak-cao die algemeen verbindend verklaard (AVV) is. De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in die bedrijfstak die onder de werkingssfeer van de cao vallen. Dus ook voor jouw werkgever die geen lid is van een werkgeversvereniging. Hierop worden wel uitzonderingen gemaakt.

Wanneer is een cao verplicht?

De toepassing van een cao is verplicht als:

  • De werkgever zelf een cao heeft afgesloten (ondernemings-cao);
  • De werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten (bedrijfstak-cao);
  • Er in de branche een bedrijfstak-cao is die algemeen verbindend verklaard (AVV) is. De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in die specifieke bedrijfstak die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

Verder hangt de toepassing van de lopende cao af van het soort cao dat is opgesteld. Is het een minimum-cao? Dan mag je werkgever van de cao-afspraken afwijken. De afspraken in een minimum-cao gelden hierbij als ondergrens. Is er sprake van een standaard-cao? Dan zijn jij en je werkgever verplicht om de bepalingen zo toe te passen zoals ze in cao beschreven staan.

Uitzonderingen

Voor uitzendkrachten is de cao voor uitzendkrachten (de cao ABU of cao NBBU) in het leven geroepen. Zij vallen dus meestal niet onder de cao van de branche of onderneming waar zij bij werken, maar vaak onder de uitzend-cao. Als is afgesproken dat een uitzendkracht op basis van de inlenersbeloning werkt, dan kan voor sommige bepalingen wel de cao van de opdrachtgever gelden.

Wanneer is een cao niet verplicht?

Een cao is bij wet niet verplicht. Dit betekent dat als er geen cao (ondernemings-cao of bedrijfstak-cao) van toepassing is, jouw werkgever zich niet hoeft te houden aan cao-bepalingen. Wel moet je werkgever zich houden aan minimaal de wettelijke bepalingen van de arbeidswetgeving. Hierbij moet je onder andere denken aan:

  • Minimumloon;
  • Minimum vakantiedagen;
  • Zwangerschapsverlof;
  • Doorbetaling van loon tijdens ziekte.

Wanneer je werkgever geen cao toepast, is het belangrijk om goede afspraken te maken over jouw arbeidsvoorwaarden. Denk er ook aan om deze schriftelijk vast te (laten) leggen in je individuele arbeidsovereenkomst.