De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Het afspiegelingsbeginsel bepaalt, bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, de volgorde waarin de ontslagen plaatsvinden. Het doel van het afspiegelingsbeginsel is om te zorgen dat je de organisatie zodanig laat krimpen, dat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand zowel voor als na de ontslagronde, zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Volgens het afspiegelingsbeginsel dient een werkgever, per leeftijdsgroep, de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen.

Voor toepassing van het afspiegelingsbeginsel wordt eerst gekeken of er uitwisselbare functies zijn. Daarna wordt per leeftijdscategorie bekeken wie het kortste dienstverband heeft om te kunnen bepalen wie boventallig is. De leeftijdscategorieën zijn als volgt: van 15 tot en met 24 jaar; van 25 tot en met 34 jaar; van 35 tot en met 44 jaar; van 45 tot en met 54 jaar; van 55 jaar en ouder.

Wanneer er in een cao regels zijn opgenomen over het afspiegelingsbeginsel, dan gelden deze regels. Een cao-commissie toetst in dat geval het ontslag.

De Unie op social media