De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

WIA-beoordeling kan voorlopig doorgaan ondanks coronamaatregelen

Om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering, moet het UWV eerst vaststellen voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent. Deze beoordeling dreigde in gevaar te komen door de coronamaatregelen. Bij dit onderzoek gebruikt het UWV een systeem dat up-to-date wordt gehouden met behulp van bedrijfsbezoeken, en die kunnen voorlopig niet plaatsvinden. De overheid heeft daarom – voor de tweede keer – een maatregel getroffen om te garanderen dat de WIA-beoordelingen van het UWV gewoon kunnen blijven doorgaan. Hoe dat precies zit? Dat lees je in dit artikel.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Bijna 104 weken ziek

Als je bijna 104 weken ziek bent en door je ziekte niet of minder kunt werken, kun je een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Deze wordt toegekend als het UWV vaststelt dat je méér dan 35 procent arbeidsongeschikt bent.

Verzekeringsarts en arbeidsdeskundige

Om jouw arbeidsongeschiktheidspercentage vast te stellen, word je eerst uitgenodigd voor een gesprek met een verzekeringsarts. Deze beoordeelt jouw psychische en lichamelijke klachten. Als de verzekeringsarts vaststelt dat je nog kunt werken, dan bekijkt een arbeidsdeskundige wélk werk je nog kunt doen en voor hoeveel procent je arbeidsongeschikt bent.

Het CBBS

De arbeidsdeskundige maakt hierbij gebruik van het zogenaamde Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS). In dit CBBS zijn duizenden functies opgenomen die iemand theoretisch zou kunnen doen – het is dus geen lijst vacatures. Ook de functiebelasting en het uurloon van die functies zijn in het systeem opgenomen.

Ben je arbeidsongeschikt?

De arbeidsdeskundige bepaalt welke functies uit het systeem jij in theorie nog zou kunnen doen. Daarbij kijkt hij naar je opleiding, ervaring en de mogelijkheden en beperkingen die de verzekeringsarts heeft vastgesteld. Zo kan de arbeidsdeskundige met behulp van de functielijst beoordelen voor welk percentage je arbeidsongeschikt bent.

Bepaling arbeidsongeschiktheidspercentage

Als de arbeidsdeskundige voor jou drie geschikte functies in het systeem kan vinden, kan er een arbeidsongeschiktheidspercentage worden vastgesteld. Dit gebeurt door het middelste uurloon van de drie functies te vergelijken met het uurloon dat jij verdiende vóórdat je ziek werd. Het verschil bepaalt jouw arbeidsongeschiktheidspercentage en daarmee jouw recht op een WIA-uitkering

Zijn de functies in het CBBS nog wel actueel?

Het CBBS is erg belangrijk om te beoordelen of mensen recht hebben op een
WIA-uitkering. Daarom zijn de functies in het systeem maar beperkt geldig: 24 maanden. Arbeidsdeskundig analisten leggen regelmatig bedrijfsbezoeken af en passen de functies in het CBBS zo nodig aan.

Corona

Door de coronamaatregelen zijn bedrijfsbezoeken niet meer mogelijk. Om te voorkomen dat van functies met ‘houdbaarheidsdatum’ 1 juli 2021 de geldigheidsduur vervalt, is deze in juni 2020 verlengd van 24 naar 36 maanden. Zodra de coronamaatregelen aflopen, zou het UWV weer bedrijfsbezoeken kunnen afleggen. Van functies die geldig zijn tot na 1 juli 2021, zou de geldigheidsduur daarom weer terug kunnen naar 24 maanden.
Maar zoals we allemaal weten, zijn de coronamaatregelen nog steeds van kracht: er kunnen nog steeds geen bedrijfsbezoeken plaatsvinden. Hierdoor komt de houdbaarheid van de functies in het CBBS opnieuw in het geding. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom besloten om de langere geldigheidsduur van 36 maanden te hanteren tot 1 juli 2022. Dankzij deze maatregel kan de WIA-beoordeling ook de komende maanden gewoon doorgaan.

Let op: de maatregel is een voorgenomen besluit en is voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Meer weten

Heb je vragen over dit artikel? Neem gerust contact op met ons Service Center. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur via sc@unie.nl en 0345 851 963.

 

Afdrukken