De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Geen nieuwe cao bij HTC

De Unie heeft op 8 maart 2021 opnieuw cao-overleg gevoerd met HTC. Dit overleg heeft niet lang geduurd. Jouw werkgever bracht een uiterst voorstel van 0,8% structurele salarisverhoging. Dit is minder dan de inflatiecorrectie en duidelijk minder dan wat vergelijkbare bedrijven voor deze cao-periode betalen. Er wordt een eenmalige uitkering in het vooruitzicht gesteld maar deze komt pas tot uitkering als HTC ruim boven de begroting voor 2021 presteert.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Wij vinden dat de medewerkers van HTC hiermee geen recht wordt gedaan. De arbodiensten werken in een moeilijke markt. Maar HTC heeft in 2020 wel de begroting gerealiseerd, De Unie gaat er daarom vanuit dat 2020 een financieel succesvol jaar is geweest. Uiteraard moeten we rekening houden met de omstandigheden waarin HTC verkeerd. Maar wij zien nu geen reden om van HTC minder te verwachten dan het cao-onderhandelingsresultaat dat wij bij de concurrenten weten te bereiken. Het voorstel van jouw werkgever is wat De Unie betreft niet goed genoeg om een cao af te sluiten.

Vooralsnog is besloten om de onderhandelingen tijdelijk op te schorten. HTC verhoogt de salarissen met 0,8% vanaf 1 januari 2021. Daarnaast kent HTC je een tijdelijke thuiswerkvergoeding van € 30,- toe. Dit willen wij de medewerkers uiteraard niet onthouden. HTC stelt voor om in september 2021 opnieuw cao-overleg te houden. Jouw werkgever wil dan praten over een cao die ingaat op 1 januari 2022. Juridisch kan dit omdat de huidige cao doorloopt. Daarmee geven ze wel aan dat 2021 voor de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden een verloren jaar is. Jouw werkgever benadrukt dat de cao-onderhandelingen in het najaar een serieus en constructief karakter zullen hebben. Deze intentie lijkt oprecht te zijn.

Jouw mening

Onze leden hebben via de mail bericht gehad om hun visie van het arbeidsvoorwaardenoverleg aan ons door te geven.

Vragen?

Heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar inge.de.vries@unie.nl

 

Afdrukken