De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING Bank: Cao

26 november 2020
CAO ING BANK 2020

De huidige tweejarige cao van ING Bank loopt af op 31 december 2020. In deze nieuwsbrief aandacht voor de onderhandelingen over een nieuwe cao voor ING Bank per 1 januari 2021.

Ontvang jij onze ING-nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in!

Thuiswerken en woon-werkverkeer

Dinsdag 24 november 2020 hebben we gesproken over het woon-werkverkeer, thuiswerken, de vergoeding ervan en de fiscale gevolgen per 1 januari 2021. Zaken waar medewerkers graag duidelijkheid over krijgen. Cao-partijen hebben in samenspraak met de COR besloten om dit buiten de cao te houden en snel te willen regelen. Een zorg die in ieder geval kan worden weggenomen, is dat ING’ers met een NS Business Card een fiscale bijtelling zouden krijgen per 1 januari 2021. Dit is niet het geval. ING is voornemens om komende week meer informatie aan de medewerkers te geven over hoe één en ander verder gaat verlopen.

Hoe staat ING er financieel voor?

De vorige onderhandelronde heeft Ivo van den Boom de 3e kwartaalcijfers toegelicht met behulp van de analistenpresentatie van ING Group. ING ziet de rentebaten aan de spaarzijde verder teruglopen door de lage kapitaalmarktrente. Dit kwartaal kon dat niet worden goedgemaakt door rentebaten op leningen, omdat door de coronacrisis de kredietvolumes onder druk stonden. Ook stijgen de provisiebaten maar langzaam. Al met al lagere inkomsten, terwijl de operationele kosten ook zonder incidentele posten toenamen. Ten slotte waren ook de risicokosten weliswaar lager dan in het tweede kwartaal maar ook nu weer aanzienlijk, waardoor de winst uit gewone bedrijfsvoering fors lager was dan een jaar geleden. De cost/income ratio beweegt daarmee de verkeerde kant op (boven de 60% met een gehandhaafde ambitie van 50%-52%). Ook is de Return-on-Equity met 6% fors lager dan de geambieerde 10%-12%. De aandeelhouders hebben geen slotdividend over 2019 ontvangen en ook geen interim-dividend. Eén en ander maakt dat het volgens de bank bedrijfseconomisch noodzakelijk is stevig op de operationele kosten te sturen.

Wij hebben de 24e onze kijk op de cijfers van ING Group en ING NL gegeven. Een aantal punten van ING hebben wij kunnen nuanceren met behulp van uitspraken van Steven van Rijswijk tijdens de analistenpresentatie. Op basis van dezelfde cijfers constateren we dat dat ING Nederland een stabiele inkomstenstroom kent en een daling van de operationele – én de risicokosten. Daar waar de RoE van Group (op vergelijkbare grondslag) op 7,6% staat, doet ING NL het goed met 18,8% in Q3. Tevens constateren we dat ING weliswaar geen slotdividend heeft uitgekeerd, maar hiervoor wel € 1,8 miljard opzij heeft gezet en dit wil uitkeren zodra het mag. Daarnaast is een nieuw dividendbeleid aangekondigd en overweegt ING overtollig kapitaal te gaan uitkeren om de kapitaalratio aanmerkelijk te verlagen. Onze stelling is dat ING en ING NL in het bijzonder er prima voorstaat en dat een driejarige nullijn op basis van enkel de cijfers niet goed te onderbouwen is. Zo lijkt het alsof ING ervoor kiest de financiële ambities (voor de aandeelhouders) te willen realiseren ten koste van de belangen van de medewerkers. De Unie is zeker niet tegen de aandeelhoudersbelangen maar pleit ervoor dat de belangen van medewerkers een gelijke waarde(ring) krijgen.

Vervolggesprekken

Dinsdagmiddag 1 en woensdagmiddag 2 december hebben we onderhandelronde 5 en 6. Op de agenda staan dan Wellbeing, Vakmanschap, Werkcode en Belonen & Waarderen. Voor de verdieping op het thema Tijd nodigen we een aantal leidinggevenden van productieomgevingen en stafafdelingen bij Retail en Wholesale Banking uit. Met hen gaan we het gesprek aan over de tijd en ruimte om cao-faciliteiten te benutten en wat de beschikbare regelruimte is. Die gesprekken volgen waarschijnlijk op 17 en/of 18 december. Er worden ook vervolggesprekken tussen cao-partijen gepland in het eerste kwartaal van 2021. Zolang er geen nieuwe cao is, blijft de huidige cao praktisch van toepassing.

Reactie

Wil je reageren op deze nieuwsbrief of heb je vragen? Neem dan contact met mij, belangenbehartiger Emanuel Geurts, op via emanuel.geurts@unie.nl of bel mij via 06-5252 2074.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: Verslag Periodiek overleg

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met ING. Wij informeren je over het periodiek overleg van 19 oktober 2023. Vooraf…

ING: Pensioennieuws III

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. De pensioenregeling moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving….

Word gratis lid