De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Astellas: verslag cao-onderhandelingen

Vorige week hebben we onderhandeld voor de nieuwe cao. Hieronder een kort verslag daarvan.

Van Astellas kregen we een reactie op onze voorstellen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Duurzame inzetbaarheid

In de afgelopen periode is er een werkgroep aan de slag geweest met duurzame inzetbaarheid. Er is veel mogelijk, maar het kan niet altijd worden gevonden en er wordt niet optimaal gebruik van gemaakt. Ons voorstel om een hoger budget te geven werd afgewezen. De volgende keer krijgen we hier meer informatie over.

Sociaal plan

Wij hebben voorgesteld om het sociaal plan voor langere periode ongewijzigd te verlengen. Astellas geeft aan dat een sociaal plan niet nodig is, omdat er geen grote bewegingen zullen komen. Als we er wel over gaan spreken dan zal een en ander moeten worden aangepast, waaronder de vergoeding.

Salarisverhoging

Er is een eerste loonbod gedaan van 2,5% per 1 april met een looptijd van een jaar. Over een verhoging voor schaal 12 en hoger wil Astellas niet ingaan.

Hybride werken

Binnenkort zal er beleid komen om een deel thuis en een deel op kantoor te gaan werken. Er wordt een thuiswerkvergoeding voorgesteld van € 2,- per dag.

Generatiepact

Astellas voelt niet voor het generatiepact. Ze vinden het nu erg moeilijk om personeel te vinden en ook het rond krijgen van de ploegendienst zou dan lastiger worden.

Buiten het salarisvoorstel, stelt Astellas ook voor om de vrijstelling van de ploegendienstverplichting te laten vervallen.

Het volgende overleg is op 13 april en alle onderwerpen zullen wij dan weer verder bespreken. Als je vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief kun je de belangenbehartiger Harma Pethke mailen op harma.pethke@unie.nl

 

Afdrukken