Waarom ledenvoordelen?

Natuurlijk is het bieden van ledenvoordelen niet de ‘core business’ van De Unie. Dat is en blijft het behartigen van de belangen van onze leden op het gebied van werk, inkomen, zorg en persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor betalen onze leden contributie. De Unie doet er alles aan deze contributie zo laag mogelijk te houden. Met veel werkgevers maken wij daarnaast afspraken zodat leden hun contributie fiscaal-vriendelijk kunnen verrekenen. Zij kunnen dan bruto inkomen ruilen voor een netto vergoeding waardoor de Belastingdienst een deel van de contributie vergoedt. Dat scheelt al gauw zo’n 40%!

Niet al onze leden vallen echter onder een cao (waarin een dergelijke afspraak is opgenomen). En ook voor die leden willen wij het aantrekkelijk houden lid te blijven! Daarom hebben wij met een groeiend aantal aanbieder van diensten en producten kortingsafspraken gemaakt voor leden van De Unie. Zo verdient elk Unie-lid al gauw op ons lidmaatschap. Natuurlijk naast alle andere voorrechten die het lidmaatschap van De Unie biedt.

Exclusief

De Unie kijkt bij het aanbieden van voordelen niet alleen naar de prijs, maar zeker ook naar de kwaliteit van het aanbod. Want voor jou als Unie-lid is alleen het beste goed genoeg!