Zoeken
Je bent hier: Over Ons > Wie zijn wij
 

Wie zijn wij

Bestuursraad

De bestuursraad is het hoogste orgaan binnen De Unie. Het parlement van onze vereniging. De bestuursraad bepaalt het beleid van De Unie en kiest het dagelijks bestuur. Daarnaast controleert de bestuursraad de werkorganisatie en zorgt dat we een gezonde vereniging blijven. De leden van de bestuursraad zorgen er voor dat wij een directe link houden met onze achterban. Zonder bestuursraad kan De Unie niet bestaan. Ga hier naar de bestuursraadpagina voor een overzicht van de leden van de bestuursraad.

Dagelijks Bestuur

Naast de voorzitter bestaat het Dagelijks Bestuur van De Unie uit 3 leden van de Bestuursraad. Klik hier om te zien wie de leden van het Dagelijks Bestuur zijn.

Ons beleid

Elk jaar stellen we een Arbeidsvoorwaardennota op die de leidraad vormt voor onze handelingen aan de cao-tafels en onze inzet van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Bij het opzetten van deze nota zijn in principe alle leden van de Unie betrokkken. Daarin kun je lezen wat de standpunten van De Unie zijn, hoe wij in de toekomst de cao-voorstellen invullen en welke strategie hier achter ligt. Lees hier de actuele arbeidsvoorwaardennota.

Organisatie

Via tal van commissies, bestuurszetels van pensioenfondsen en ons netwerk binnen vakbeweging en politiek oefent De Unie invloed uit op de beleidsontwikkeling van politiek Nederland. Tijdens het driejaarlijkse Uniecongres formaliseert de Bestuursraad, het ledenparlement, het beleid van de vereniging voor de komende jaren. Maar ook op dagelijks niveau hebben leden een stem. Bijvoorbeeld in de diverse sectorraden, kringen en kaders. Meer informatie hierover vind je op de organisatiepagina.

Duurzaamheid

De Unie hecht veel waarde aan duurzaamheid. Tussen werkgever en werknemer, in het gebruik van productiemiddelen en op de manier waarop de maatschappij is ingericht. Wij richten ons op de toekomst.

Ook ons hoofdkantoor UniePlaza is zowel letterlijk (materiaalgebruik en energievoorziening) als figuurlijk (transparante opzet van de arbeidsorganisatie en flexibele werkplekken) een invulling van duurzaam ondernemen.

Stel jouw vraag via de chat

Denk je dat je juridische hulp nodig hebt? Of wil je advies over een kwestie? 

Je kunt met ons chatten van 8.00 tot 18.00 uur.