Zoeken
Je bent hier: Vragen
 
Veelgestelde vragen aan vakbond De Unie

Veelgestelde vragen

Per categorie vind je hier een overzicht van de meest gestelde vragen. Door op de categorie te klikken, verschijnen de vragen. Klik op de vraag naar keuze om ook het antwoord te zien. Staat je vraag er niet bij? Dan kun je, na registratie op deze website, ook je vraag per mail naar ons sturen.

Als de werkgever te laat is met de aanzegging en ik krijg toch een verlenging, heb ik dan ook recht op de vergoeding?Moet er altijd betaald worden?Moet ik de vergoeding binnen een bepaalde tijd opeisen?Vanaf wanneer geldt het?Wat gebeurt er als de werkgever te laat is?Wat is dat een aanzegverplichting?Welke slim trucje kan de werkgever uithalen?Wat is het overgangsrecht?Wat verandert er voor de WWZ per welke datum?Als ik een hoog aanvullend pensioen heb, krijg ik dan minder AOW?Hoe hoog is mijn AOW-uitkering?Hoe moet ik een AOW-uitkering aanvragen?Hoe zit het met de AOW als ik naar het buitenland ga?Vanaf welk moment wordt de AOW uitgekeerd?Wanneer bestaat recht op een partnertoeslag?Wat is de partnertoeslag?Wat wordt op AOW-uitkering ingehouden?Wie zijn verzekerd voor de AOW?Hoe vaak mag in een proeftijd krijgen bij een bedrijf?Is een mondelinge arbeidsovereenkomst ook geldig?Kan een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds eindigen?Wanneer is er reden voor ontslag op staande voet?Wat is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?Wat is een concurrentiebeding?Wat is een opzegverbod?Wat is een relatiebeding?Wat krijg ik bij contractontbinding via de kantonrechtersformule?Wat zijn de voorwaarden voor het aanpassen van de arbeidsduur?Als er een verlening van het contract voor bepaalde tijd plaatsvindt na 1 januari 2015 en weer voor bepaalde tijd moet er dan schriftelijk gemotiveerd worden waarom er een concurrentiebeding geldt?Als je hebt getekend, kan je er dan nog iets tegen doen? Is deze systematiek hetzelfde als iemand een partner heeft? Gaat er nog iets veranderen in de fiscale aftrek van de uitgaven voor specifieke zorgkosten? Hoe werkt die drempel precies? Is er nog iets geregeld voor de lagere inkomens? Kun je enige voorbeelden noemen van genees- en heelkundige behandelingen, andere hulpmiddelen en dieetkosten? Voor wie moeten de uitgaven zijn gedaan en wanneer? Waar moet ik op letten als ik aangifte inkomstenbelasting doe? Wat zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten?Welke uitgaven zijn van dit rijtje uitgezonderd? Zijn de uitgaven voor specifieke zorgkosten integraal aftrekbaar? Mag het wel bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden en 1 dag?Vanaf wanneer gaat dat gelden?Wat verandert er?Contact gegevens DAS Rechtsbijstand Hoe betaal ik mijn contributie vanuit het buitenland?Is er een wachttijd op de dienstverlening van De Unie?Unie Premium - Geldt er een eigen risico?Unie Premium - Ik heb al een rechtsbijstandverzekering via De Unie, waarom dan nu een nieuwe aanbieding?Unie Premium - Ik heb een juridisch conflict, kan ik een rechtsbijstandverzekering afsluiten?Unie Premium - Is er een wachttijd op de rechtsbijstand?Unie Premium - Waarom doet De Unie deze rechtshulp niet zelf?Unie Premium - Waarom een rechtsbijstandverzekering?Unie Premium - Waarom kan de premie van de rechtsbijstand niet meetellen voor de belasting?Unie Premium - Wanneer hebben ook mijn gezinsleden dekking voor arbeidsrechtelijke diensten?Unie Premium - Wat valt onder de dekking Consument en Wonen?Unie Premium - Wat zijn de kosten van de rechtsbijstandverzekering?Unie Premium - Wie zijn verzekerd binnen het Premium lidmaatschap?Hoe hoog is het minimumloon?Hoe weet ik of er op mij een cao van toepassing is?Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik op non-actief ben gesteld?Mijn bedrijf heeft geen cao. Wat nu?Mijn werkgever is failliet en ik krijg nog loon. Moet hij dit betalen?Waar kan ik vinden hoe hoog mijn loon zou moeten zijn?Wanneer moet mijn loon uitbetaald worden?Wat is een functiewaardering?Wat moet ik doen als ik op non-actief ben gesteld?Wat moet ik doen als mijn werkgever zich niet aan de cao houdt?

Waar kan ik als mantelzorger terecht voor hulp en ondersteuning?

Wanneer ben ik mantelzorger?

Wat is mantelzorg?

Wat is respijtzorg?

Welke rol kan de ondernemingsraad spelen bij mantelzorg?

Wat is er gebeurt met het mantelzorgcompliment?

Hoe combineer ik werk en mantelzorg?
Moet ik mijn werkgever vertellen dat ik mantelzorgtaken verricht?
Moet mijn werkgever mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid invoeren?
Waar moet ik op letten wanneer ik overbelast dreig te raken?
Ik ben het niet eens met de indeling van mijn functie. Wat nu?Kun je beoordelen of mijn functiebeschrijving alle relevante informatie bevat?Kun je op basis van mijn functiebeschrijving een indelingsindicatie afgeven?A. Wordt mijn pensioen automatisch aangepast aan de inflatie?B. Wat gebeurt met mijn pensioen als ik ga scheiden?
C. Wat is ‘afstempelen’ ?
D. Hoe wordt het pensioen bij mijn werkgever opgebouwd?
E. Is waardeoverdracht verstandig?F. Wat is de dekkingsgraad van een pensioenfonds?G. Hoe kan de dekkingsgraad dalen of stijgen?H. Kan ik aanvullend sparen voor een hoger pensioen?
Als ik een opvolgend contract heb en daarmee zijn mijn contracten langer dan 6 maanden, mag het dan wel?Wat is er in het artikel 7:652 BW Proeftijd veranderd?Is mijn werkgever verplicht een reiskostenvergoeding te betalen?Mag mijn werkgever zo maar eenzijdig de reiskostenregeling aanpassen?Heb je tips voor een sollicitatiegesprek?Hoe maak ik een curriculum vitae (cv)?Kan ik een assessment weigeren?Moet ik tijdens een sollicitatiegesprek overal antwoord op geven?Wanneer is een medische keuring toegestaan?Welke vragen kan ik in een sollicitatiegesprek verwachten?

Hoe kan ik het ouderschapsverlof opnemen?

Hoe vraag ik calamiteitenverlof aan?

Kan ik vakantiedagen meenemen naar volgend jaar?

Kan ik vakantiedagen verkopen of aankopen?

Kan mijn werkgever zonder toestemming mijn vakantie inplannen?

Mag een werkgever een verzoek voor calamiteitenverlof weigeren?

Over welke inkomensbestanddelen ontvang ik vakantiegeld?

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Wat gebeurt er met vakantiedagen bij het einde van mijn dienstverband?

Voor welke gebeurtenissen krijg ik vrij?

Wat is respijtzorg?

Is een telefonische indicatie voor de Wmo toegestaan?

Kunnen de uren huishoudelijke hulp vanuit de Wmo uitgebreid worden?

Moet ik een eigen bijdrage betalen bij de Wmo?

Waar kan ik een verzoek voor een Wmo-voorziening indienen?

Wat is de Wmo?

Wat is het verschil tussen een pgb en zorg in natura?

Welke voorzieningen kan je aanvragen vanuit de Wmo?

Wie bepaalt of ik in aanmerking kom voor een Wmo-voorziening?

Ik ben ziek op de dag dat ik werkloos wordt. Wat nu?

Hoe vaak moet ik solliciteren als ik in de WW zit?

Mag ik tijdens de WW op vakantie?

Wat is passende arbeid?

Kan ik vanuit de WW een eigen bedrijf starten?

Wanneer kan ik gekort worden op mijn WW-uitkering?

Hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering?

Hoeveel vakantiedagen krijg ik tijdens mijn WW-uitkering?

Kan ik tijdens een WW-uitkering werken, al dan niet gedeeltelijk?

Wanneer heb ik recht op WW?

Wat gebeurt er als ik na mijn WW-periode nog geen werk heb?

Als de werkgever vindt dat hij de transitievergoeding niet hoeft te betalen, want kan je dan doen?Als de werknemer het niet eens is met de uitkomst wat dan?Als het financieel niet goed gaat, maar er is geen faillissement en geen surseance wat dan?Blijft die mogelijkheid bestaan?Blijven de termijnen hetzelfde?Gaan de verlaging van de duur naar 24 maanden ook gelden voor de WGA?Gaat er in de WW ook nog iets veranderen?Geldt dan ook de transitievergoeding of mag meer overeengekomen worden?Geldt er een maximum?Geldt het voor ieder contract voor bepaalde tijd?Heb ik bedenktijd?Heb je nu ook voorbeelden?Hoe gaat dat in de praktijk na 1 juli 2015?Hoe zat het ook al weer?Hoe zit het dan met de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen?Hou wordt dat berekend?Ik word in 2014/2015 werkloos, heb ik dan al last van de afbouw?In de wetteksten komen “nieuwe” woorden voor.Is de vergoeding vrij te besteden?Is het na de beslissing van UWV of de kantonrechter klaar?Kan de werkgever de ontslagroute kiezen?Kan de werknemer zich nog bedenken nadat hij heeft ingestemd of een beëindigingsovereenkomst heeft gesloten?Kan er meer betaald worden?Kan ik nog steeds met wederzijds goedvinden het dienstverband beëindigen.Kan je dat toelichten met voorbeelden.Kan je met een voorbeeld toelichten hoe dat zal gaan?Kun je dat toelichten met voorbeelden?Mag er iets op de transitievergoeding in mindering worden gebracht?Mag ik er dan iedere keer op terugkomen?Mag je bij cao afwijken?Moet de transitievergoeding ook betaald worden als de werknemer zijn werk niet heel goed heeft gedaan en dat is de reden waarom het dienstverband na 2 jaar niet wordt verlengd?Moet de werkgever altijd naar UWV of kantonrechter?Moet er altijd een transitievergoeding worden betaald?Mogen de medewerkers van De Unie de leden en niet-leden bijstaan in de procedures.Van urenverrekening naar inkomstenverrekening. Wat betekent dat?Voorbeelden van de berekening van de transitievergoeding.Wanneer gaat het in en wat gebeurt er met concurrentiebeding in contracten die voor 1 januari 2015 zijn afgesloten?Wanneer is de transitievergoeding nog meer niet verschuldigd?Wat gaat er veranderen met de WWZ?Wat gaat er veranderen?Wat houdt dat in?Wat is dat ook al weer?Wat is de termijn daarvoor?Wat is een vervaltermijn?Wat is er in dit artikel veranderd?Wat zijn de voorwaarden en mogelijkheden?Zijn er nog uitzonderingen voor kleine werkgevers?Zijn er uitzonderingen?Zijn er voor 50 plussers overgangsmaatregelen?Hoe lang wordt mijn loon bij ziekte doorbetaald?Hoe ziet het verloop van mijn re-integratie er uit?Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van UWV?Mag ik ontslag nemen of akkoord gaan met ontslag tijdens ziekte?Wanneer kom ik in aanmerking voor een Wajong-uitkering?Wat doe ik als ik het oneens ben met een herstelmelding door het UWV?Wat doe ik als mijn werkgever niet meewerkt aan mijn re-integratie?Wat gebeurt er als mijn dienstverband tijdens mijn ziekte afloopt?Wat is de Wajong?Wat moet ik doen als ik na twee jaar nog steeds ziek ben?

Stel een vraag

Staat je vraag hier niet bij? Stel hem dan hieronder.

Automatisch invullen?


Indien je bent ingelogd als lid van De Unie is een aantal vragen automatisch ingevuld voor je.

Klik hier om in te loggenVerstuur