De Unie, in jouw belang

Waar staan de regels omschreven over mijn werktijden?

De regels omtrent werktijden staan beschreven in de Arbeidstijdenwet, evenals zaken over rusttijden, nachtdiensten, oproepdiensten en werken op zondagen. Deze regels gelden niet alleen voor gecontracteerde werknemers boven de 18 jaar (en jongeren van 16 en 17 jaar), maar ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden.

Naast dat de Arbeidstijdenwet beschrijft hoe lang je per dag en per week mag werken, wordt er ook informatie gegeven over je recht op pauze. Voor jongeren onder de 16 jaar en voor zwangere vrouwen gelden aparte regels die strenger zijn.