De Unie, in jouw belang

Mag ik werken zonder pauze te nemen?

Pauze nemen is verplicht. Na 5,5 uur werken heb je officieel recht op pauze. Deze 5,5 uur werken is eigenlijk het maximaal aantal uur dat je mag werken zonder pauze, omdat je anders je scherpte verliest. Wanneer je langer dan 5,5 uur werkt, heb je recht op minimaal 30 minuten pauze. Werk je langer dan 10 uur, dan heb je recht op 45 minuten pauze. In een cao mag van deze regeling worden afgeweken.

In uitzonderlijke situaties mag je werken zonder pauze te nemen. Dit is aan de orde wanneer je alleen werkt en geen direct contact met collega’s (die vergelijkbaar werk uitvoeren) hebt.

Wanneer je door de aard van het werk geen mogelijkheden hebt om pauze te nemen, dient dit te zijn vastgelegd in een collectieve regeling zoals je cao, of intern bedrijfsreglement. Hoeveel uur je mag werken zonder pauze kan ook in je cao of intern bedrijfsreglement staan. Binnen sommige branches gelden er namelijk andere regels.