De Unie, in jouw belang

Hoe zit het met overwerk?

Er is geen specifieke wetgeving voor overwerk. Wanneer je werkgever je vraagt om over te werken, kun je dat verzoek niet zomaar weigeren. Het aantal uren dat je mag werken staat natuurlijk vastgelegd in de Arbeidstijdenwet, maar afspraken omtrent overwerk staan vaak vastgelegd in je cao, arbeidsovereenkomst of intern bedrijfsreglement.

Is er niets opgenomen over overwerken? Maak dan concrete afspraken met je werkgever, zodat je precies weet waar je aan toe bent. De algemene regels, zoals aangegeven in de Arbeidstijdenwet, zijn als volgt:

  • Per dienst mag je maximaal 12 uur werken;
  • Je mag maximaal 60 uur per week werken;
  • In een periode van 4 weken mag je gemiddeld maximaal 55 uur per week werken. In je cao kunnen afwijkende afspraken staan, maar met een maximum van 60 uur per week;
  • Per periode van 16 weken mag je gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.