De Unie, in jouw belang

Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Als jij als werknemer loon ontvangt en in dienst bent van een werkgever, dan heb je een arbeidsovereenkomst. Dit is een wederkerige overeenkomst tussen jou en je werkgever, wat inhoudt dat de rechten en plichten voor zowel jou als je werkgever gelden. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst bevat minimaal dezelfde punten als een standaard arbeidsovereenkomst, alleen is een tijdelijke overeenkomst maar voor een bepaalde tijd van toepassing. Dit kan voor een paar maanden zijn, maar ook voor een jaar of voor de duur van een project.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Een tijdelijk contract is meestal niet tussentijds op te zeggen en stopt dan ook automatisch. Dit wordt ‘van rechtswege’ genoemd. Wanneer je een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd aangaat, dan kan dit ook een overeenkomst zonder einddatum zijn. Dit wordt vaak gedaan voor tijdelijke projecten. In de tijdelijke arbeidsovereenkomst staat dan bijvoorbeeld dat je bent aangenomen voor de duur van de werkzaamheden van het betreffende project. Heb je de werkzaamheden afgerond, dan eindigt de overeenkomst.

De aanzegtermijn
Mochten jij en je werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afsluiten die langer dan 6 maanden duurt, dan geldt de aanzegtermijn of aanzegverplichting. Dit houdt in dat de werkgever op tijd moet laten weten of de arbeidsovereenkomst na afloop wel of niet wordt verlengd. En zo ja, tegen welke voorwaarden. Dit moet schriftelijk uiterlijk 1 maand voor het aflopen van jouw contract gebeuren.