De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wat is een heffingskorting?

De heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Er zijn verschillende heffingskortingen. Welke heffingskorting je ontvangt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Er zijn onder andere de volgende heffingskortingen:

  • Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting geldt voor iedereen. Het maakt hierbij niet uit of je aan het werk bent, of dat je een uitkering krijgt.

  • Arbeidskorting

Als je werkt, krijg je arbeidskorting. Hoeveel arbeidskorting je precies ontvangt is afhankelijk van je arbeidsinkomen. Krijg je een uitkering, dan heb je geen recht op arbeidskorting. De arbeidskorting wordt door je werkgever verrekend met de loonheffing die hij inhoudt op je loon. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

  • Jonggehandicaptenkorting
    De jonggehandicaptenkorting wordt ook wel de Wajongkorting genoemd. Je ontvangt deze heffingskorting als je, op basis van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten recht hebt op een uitkering voor jonggehandicapten of op arbeidsondersteuning (Wajong-uitkering).

De Unie op social media