De Unie, in jouw belang

Wat houden de wekeneis en jareneis in?

Als het gaat over de WW, dan spelen de wekeneis en jareneis een grote rol. Deze twee eisen geven namelijk je arbeidsverleden weer en bepalen daarmee of je recht hebt op een WW-uitkering, onder welke voorwaarden dit gebeurt en voor hoe lang je recht hebt op een WW-uitkering. Je krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als je voldoet aan de wekeneis. Bij de jareneis geldt: hoe langer je hebt gewerkt, des te langer je recht hebt op een WW-uitkering.

Wat is de wekeneis bij de WW-uitkering?

Je krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als je voldoet aan de wekeneis. De wekeneis is in het leven geroepen om te toetsen wat je recente arbeidsverleden is. Je moet in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd, minimaal 26 weken hebben gewerkt om te voldoen aan deze wekeneis. Is dat het geval, dan heb je recht op minimaal 3 maanden WW-uitkering. Het maakt voor deze wekeneis niet uit hoeveel uur je in deze 26 weken werkte.

In sommige gevallen wordt er verder gekeken dan alleen de wekeneis. In een aantal situaties heb je namelijk minder dan 26 weken gewerkt in de laatste 36 weken, terwijl je wel recht hebt op een WW-uitkering. Dit gebeurt onder andere als je:

  • In de referteperiode ziek bent geweest;
  • In de referteperiode zwangerschaps- of bevallingsverlof kreeg;
  • Onbetaald verlof opnam.

Is dit het geval, dan wordt er gekeken naar de meest recente periode waarin je 26 weken werkte.

Wat is de jareneis bij de WW-uitkering?

Als je voldoet aan de wekeneis, dan heb je recht op minimaal 3 maanden WW-uitkering. Dit kan verlengd worden als je ook voldoet aan de jareneis. Maar wat houdt die jareneis in?

Eigenlijk is het heel simpel: hoe langer je hebt gewerkt, des te langer je recht hebt op een WW-uitkering. Je voldoet aan de jareneis als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je voldoet aan de wekeneis;
  • Je werkte in de afgelopen 5 jaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin je werkloos werd, minimaal 4 jaar;
  • Je ontving tot 1 januari 2013 over minimaal 52 dagen loon per jaar. Vanaf 1 januari 2013 wordt gekeken of je over 208 of meer uren per jaar loon hebt gekregen.

Heb je in deze 4 jaar voor (je eigen of andermans) kinderen in de leeftijd tot 5 jaar waarvoor je kinderbijslag krijgt gezorgd of heb je mantelzorg verleend? Dan kan dit ook meetellen als werk. Je moet dan wel aan strenge voorwaarden voldoen. Dit wordt ‘verzorgingsforfait’ en ‘mantelzorgforfait’ genoemd.