De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wat is calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof, ook wel bekend als kort verzuimverlof, is een wettelijke regeling die in werking treedt als jij direct vrij moet nemen. Het calamiteitenverlof is gericht op onvoorziene persoonlijke omstandigheden − calamiteiten.

De duur kan variëren van een aantal uren tot een aantal dagen, afhankelijk van de specifieke situatie. Je dient het opnemen van calamiteitenverlof zo snel mogelijk bij je werkgever te melden. Je werkgever mag een redelijk verzoek niet weigeren. Tijdens calamiteitenverlof wordt je salaris doorbetaald. In je cao, arbeidsovereenkomst of intern bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan.

Wat is kortdurend zorgverlof?

Kortdurend zorgverlof is een wettelijke regeling voor werknemers. Deze regeling stelt jou in de gelegenheid om zorg te dragen voor een ziek of hulpbehoevend persoon in je naaste omgeving. Vaak gaat het hier om eerste- en tweedegraads bloedverwanten, leden van je huishouden en bekenden (bijvoorbeeld schoonouders, buren of vrienden). De voorwaarde voor deze laatste groep is ook dat het gezien de relatie aannemelijk is dat jij de enige bent die de zorg kan geven.

De duur van recht op kortdurend zorgverlof is afhankelijk van de afgesproken werkuren in je arbeidsovereenkomst. Je kunt binnen een periode van 12 maanden maximaal twee keer je aantal werkuren per week opnemen. Je hebt recht op doorbetaling van 70% van je loon en minimaal het wettelijk minimumloon.

De voorwaarde voor het opnemen van kortdurend zorgverlof is dat de zieke verzorging nodig heeft en jij gezien de specifieke omstandigheden van de situatie de enige bent die de zieke zorg kan geven. Je kunt meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen voor iemand die in het ziekenhuis ligt. Deze persoon krijgt namelijk al de nodige verzorging.

De aanvraag van zorgverlof dien je schriftelijk bij je werkgever in. Afwijzing van je aanvraag mag alleen als je werkgever door jouw afwezigheid in grote problemen zou komen. In je cao, arbeidsovereenkomst of intern bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Als dat zo is, dan gelden deze afspraken.

Wat is langdurend zorgverlof?

Langdurig zorgverlof is een wettelijke regeling voor werknemers. Deze regeling stelt jou in de gelegenheid om zorg te dragen voor iemand in je naaste omgeving die levensbedreigend ziek, of voor langere tijd afhankelijk is van hulp. Vaak gaat het hier om eerste- en tweedegraads bloedverwanten, leden van je huishouden en bekenden (bijvoorbeeld schoonouders, buren of vrienden). De voorwaarde voor deze laatste groep is ook dat het gezien de relatie aannemelijk is dat jij de enige bent die de zorg kan geven.

Je kunt een beroep doen op langdurend zorgverlof als de verzorging van de zieke noodzakelijk is en jij de enige bent die deze zorg kan geven. De duur van recht op langdurend zorgverlof is afhankelijk van de afgesproken werkuren in je arbeidsovereenkomst. Je kunt binnen een periode van 12 maanden voor maximaal zes keer je aantal werkuren per week verlof aanvragen.

2 weken voordat je het verlof wilt laten ingaan, dien je het schriftelijk bij je werkgever aan te vragen. Je werkgever mag je aanvraag alleen afwijzen als je werkgever door jouw afwezigheid in grote problemen zou komen.

Je werkgever is niet verplicht om je loon door te betalen als je niet werkt wegens langdurend zorgverlof. Het is dus in principe onbetaald verlof. In je cao, arbeidsovereenkomst of intern bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Als dat zo is, dan gelden deze afspraken.

Wat is zwangerschapsverlof?

Zwangerschapsverlof is een wettelijke regeling die bepaalt dat een zwangere werkneemster recht heeft op totaal minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. De ingangsdatum is afhankelijk van de vermoedelijke bevallingsdatum. Je kunt het verlof vanaf 6 weken, uiterlijk 4 weken voor deze datum, in laten gaan.

Het aanvragen dien je wel 3 weken van tevoren (schriftelijk) bij je werkgever te doen. Je verzoek mag nooit worden geweigerd. Hoe lang je zwangerschapsverlof daadwerkelijk duurt, is afhankelijk van de geboortedatum van de baby. Na de bevalling heb je recht op minstens 10 weken bevallingsverlof.

Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof ontvang je gewoon salaris van je werkgever. Je werkgever ontvangt van het UWV een uitkering omdat je zwanger bent. In je cao, arbeidsovereenkomst of intern bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan over zorgverlof, evenals aanvullende afspraken over zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling die bepaalt dat je meer tijd voor de zorg van je kind(eren) krijgt. Je kunt bij je werkgever een verzoek voor ouderschapsverlof indienen. Deze wettelijke regeling geldt voor jouw kind(eren) in de leeftijd tot 8 jaar.

De duur van ouderschapsverlof is afhankelijk van de afgesproken werkuren in je arbeidsovereenkomst. Je hebt recht op 26 keer je wekelijkse arbeidsduur aan ouderschapsverlof en je mag zelf bepalen hoe en wanneer je deze uren opneemt.

Minimaal 2 maanden voordat je het verlof wilt laten ingaan, dien je het schriftelijk bij je werkgever aan te vragen. Daarbij dien je aan te geven hoeveel uur je wilt opnemen en op welke dagen, hoe lang je het verlof wilt opnemen en vanaf wanneer. Je werkgever mag je aanvraag alleen afwijzen als hij door jouw afwezigheid in grote problemen zou komen.

Je werkgever is niet verplicht om je loon door te betalen als je niet werkt wegens ouderschapsverlof. Het is dus in principe onbetaald verlof. In je cao, arbeidsovereenkomst of intern bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan over deze vorm van verlof.

De Unie op social media