De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wat is geregeld als ik onbetaald verlof wil opnemen ter vrije besteding?

Voor het opnemen van onbetaald verlof bestaat geen wettelijke regeling. Je moet het dus niet verwarren met de wettelijke regelingen waarbij je je werkzaamheden tijdig kunt stoppen om bijvoorbeeld zorg te kunnen verlenen. Wanneer je als werknemer onbetaald verlof wilt opnemen, dan kun je bij je werkgever informeren naar de eventuele mogelijkheden. Let er wel op dat bij onbetaald verlof je inkomen lager wordt en dat dit gevolgen kan hebben voor toeslagen, uitkeringen, pensioenopbouw en vakantiedagen.

In je cao, intern bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst kun je nagaan of je bij je werkgever vakantiedagen kunt kopen (á la carte systeem) en daarmee een gedeelte van je verlof doorbetaald kunt krijgen waarbij ook de opbouw van sociale werknemersverzekeringen en eventueel pensioen doorloopt.

De Unie op social media