De Unie, in jouw belang

Wat is een relatiebeding?

Als werkgever neem je medewerkers in dienst. En die medewerkers komen in contact met je klanten. Wanneer deze werknemers weer uit dienst gaan, is het voor hen in feite makkelijk om die klanten mee te nemen of te benaderen. Om dit te belemmeren kan een werkgever een relatiebeding in je contract opnemen.

Een relatiebeding is een beding dat de werknemer verplicht om, na afloop van het dienstverband, niet om te gaan met de klanten van de werkgever. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je als ex-werknemer voor een periode van 6 maanden tot 1 jaar geen contact met ex-klanten mag onderhouden.

Voor het relatiebeding gelden vrijwel dezelfde regels als voor het concurrentiebeding. Deze regels zijn als volgt:

  • Een relatiebeding mag alleen worden overeengekomen met een meerderjarige;
  • Het relatiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen. 
  • Een relatiebeding mag alleen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn opgenomen als het zwaarwichtig bedrijfsbelang voldoende is gemotiveerd.