De Unie, in jouw belang

Wat is een proeftijd?

Je kunt een proeftijd zien als een afgesproken periode waarin de werknemer en werkgever kennis met elkaar maken. Tijdens deze proeftijd kan zowel de werknemer als werkgever de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen.

Er geldt voor ontslag in de proeftijd geen preventieve toets door het UWV of de kantonrechter en er is geen wettelijke opzegtermijn. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een van de redelijke gronden voor ontslag. Ook hoeft je werkgever niet te kijken of hij je binnen de organisatie kan herplaatsen. Als je ziek wordt in je proeftijd, dan hoeft je werkgever je geen proeftijdverlenging te geven. Mocht je om deze reden ontslagen worden in je proeftijd, dan heb je mogelijk recht op een Ziektewetuitkering.

Een proeftijd is niet verplicht. Wanneer gekozen wordt om een proeftijd op te nemen, dan dient dit wel schriftelijk te zijn vastgelegd in je arbeidsovereenkomst of cao.