De Unie, in jouw belang

Ik zit in mijn proeftijd. Heb ik een opzegtermijn?

Nee. Zit je in je proeftijd, dan kun je je contract binnen de proeftijd opzeggen wanneer je wilt. Kies je hiervoor, dan stopt je dienstverband per direct. Denk er wel aan om het opzeggen van je dienstverband schriftelijk te doen, omdat je opzegging anders niet geldig is.

Andersom werkt het ook zo: jouw werkgever mag jou tijdens je proeftijd ontslaan. Dit treedt dan per direct in werking en jouw werkgever hoeft hiervoor geen reden op te geven, behalve als jij daar om vraagt.

Ik heb een tijdelijk contract. Heb ik een opzegtermijn?

De opzegtermijn bij een tijdelijk contract hangt af van jouw situatie. Wanneer je een contract voor bepaalde tijd hebt, dan heb je in sommige gevallen een opzegtermijn. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst loopt van rechtswege (automatisch) af op de genoemde einddatum in je contract. Je kunt je contract dus niet voor die einddatum opzeggen, tenzij er in je contract schriftelijk is opgenomen dat je de arbeidsovereenkomst tussentijds kunt opzeggen. In je arbeidsovereenkomst of in je cao kun je dan nagaan wat de opzegtermijn is. Controleer je contract voor de zekerheid altijd.

Let op: kijk altijd goed in je contract of cao welke afspraken er zijn gemaakt. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Ik heb een vast contract. Hoe lang is mijn opzegtermijn?

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heb je in principe een opzegtermijn van 1 maand. Je werkgever mag alleen een kortere termijn afspreken als dit in je cao staat of wanneer dit is opgenomen in de personeelsgids.

Je werkgever mag een langere opzegtermijn afspreken. Dit moet schriftelijk zijn opgenomen in je arbeidsovereenkomst, cao of intern bedrijfsreglement. Hierbij gelden wel wettelijke regels. Je opzegtermijn mag niet langer zijn dan 6 maanden. Wanneer je opzegtermijn langer is dan 1 maand, dan moet de opzegtermijn van je werkgever twee keer zo lang zijn. In je cao kunnen ook afspraken zijn gemaakt voor een langere opzegtermijn en kan wel dezelfde opzegtermijn voor werkgever en werknemer zijn afgesproken. Kijk dus altijd eerst goed naar de gemaakte afspraken in je arbeidsovereenkomst, cao en personeelsgids.