fbpx
De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Ik heb een ontslag-/transitievergoeding ontvangen. Ik heb gehoord over de middelingsregeling. Hoe werkt die regeling?

De middelingsregeling houdt in dat het gemiddelde inkomen in box 1 over drie aansluitende kalenderjaren − het middelingstijdvak – wordt berekend. Voor elk van de jaren uit het middelingstijdvak wordt de belasting over dit gemiddelde inkomen opnieuw berekend en vergeleken met de belasting die daadwerkelijk in elk van die jaren is betaald. Als de herrekende belasting meer dan € 545,- lager is dan de betaalde belasting, volgt op verzoek een middelingsteruggaaf.

Om deze teruggaaf kan pas worden verzocht als alle (definitieve) aanslagen over de jaren van het middelingstijdvak zijn opgelegd. Als de ontslag-/transitievergoeding is ontvangen in 2018 en het meest gunstige middelingstijdvak is 2018-2019-2020, kan het verzoek dus op zijn vroegst pas worden ingediend medio 2021.

Een middelingsverzoek staat dus los van de aangiftes over de jaren van het middelingstijdvak en kan separaat worden ingediend. Het verzoek moet zijn ingediend binnen 3 jaar nadat de aanslagen over de jaren van het middelingstijdvak onherroepelijk zijn geworden.

De Unie op social media