De Unie, in jouw belang

Ik heb een ontslag-/transitievergoeding ontvangen. Ik heb gehoord over de middelingsregeling. Hoe werkt die regeling?

De middelingsregeling houdt in dat het gemiddelde inkomen in box 1 over drie aansluitende kalenderjaren − het middelingstijdvak – wordt berekend. Voor elk van de jaren uit het middelingstijdvak wordt de belasting over dit gemiddelde inkomen opnieuw berekend en vergeleken met de belasting die daadwerkelijk in elk van die jaren is betaald. Als de herrekende belasting meer dan € 545,- lager is dan de betaalde belasting, volgt op verzoek een middelingsteruggaaf.

Om deze teruggaaf kan pas worden verzocht als alle (definitieve) aanslagen over de jaren van het middelingstijdvak zijn opgelegd. ​Heb je bijvoorbeeld in 2021 een ontslag-/transitievergoeding ontvangen en blijkt het meest gunstige middelingstijdvak 2021-2022-2023 te zijn, dan kan het middelingsverzoek dus pas op zijn vroegst worden ingediend medio 2024.

Een middelingsverzoek staat dus los van de aangiftes over de jaren van het middelingstijdvak en kan separaat worden ingediend. Het verzoek moet zijn ingediend binnen 3 jaar nadat de aanslagen over de jaren van het middelingstijdvak onherroepelijk zijn geworden. ​Zoals het er nu (voorjaar 2022) naar uitziet, wordt de middelingsregeling afgeschaft en zal 2022-2023-2024 het laatste tijdvak zijn waarover gemiddeld kan worden.