De Unie, in jouw belang

Mag mijn werkgever afwijken van de cao?

Als een cao van toepassing is, is jouw werkgever verplicht om de bepalingen in de cao toe te passen. Of je werkgever mag afwijken van de bepalingen in de cao, is afhankelijk van het karakter van de cao. Bij een norm-cao of standaard-cao moet je werkgever alle bepalingen zoals omschreven in de cao toepassen en mag hier niet van afwijken. Ook niet als de wijziging een verbetering voor jou zal zijn.

Bij een minimum-cao mag je werkgever wel van de bepalingen in de cao afwijken, maar alleen als het voor jou als werknemer een betere regeling is. Vaak is in de cao terug te vinden wat voor soort cao het betreft.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)
Partijen die een bedrijfstak-cao hanteren, kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen om de cao voor de volledige bedrijfstak te doen gelden. De afspraken in de cao gaan dan gelden voor alle ondernemingen binnen deze branche. De cao wordt dan algemeen verbindend verklaard.

Wat als werkgevers niet bij de cao-partijen (werkgevers- of werknemersorganisatie) horen, maar zij wel onderdeel van de bedrijfstak zijn en onder de werkingssfeer van de cao vallen? Dan zijn zij alsnog verplicht zich aan de afspraken in de algemeen verbindend verklaarde cao te houden en deze toe te passen op hun medewerkers.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt informatie over cao’s en kun je zien of een cao algemeen verbindend is verklaard. En per welke datum dat het geval is.