De Unie, in jouw belang

Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

In verband met toekomstige uitgaven, is het belangrijk om te weten wat de hoogte van je WW-uitkering wordt. Daarom is het goed om te weten hoe de hoogte van deze uitkering wordt berekend. Op basis van je verdiende sv-loon − je sociale verzekeringsloon − wordt de hoogte van je WW-uitkering berekend.

Op basis van je verdiende sv-loon wordt de hoogte van je WW-uitkering berekend. Hiervoor wordt gekeken naar het sv-loon dat je gemiddeld verdiende in een periode van 12 maanden voordat je werkloos werd. Deze ‘referteperiode’ bepaalt je dagloon. Dit dagloon kan nooit hoger zijn dan het wettelijk maximumdagloon. Per 1 januari 2024 is het maximumdagloon € 274,44. De eerste 2 maanden bedraagt je WW-uitkering 75% van je dagloon. De daaropvolgende maanden van je WW-uitkering ontvang je 70% van je dagloon.

Bij het berekenen van de hoogte van je WW-uitkering worden een aantal uitgangspunten gehanteerd. Deze punten zijn onder meer als volgt:

  • Het inkomen van je partner heeft geen invloed op jouw WW-uitkering;
  • De WW-uitkering is niet afhankelijk van je vermogen;
  • De WW-uitkering is gebonden aan een maximum (het maximumdagloon);
  • De WW-uitkering vult onder voorwaarden een lager inkomen aan.

Ligt je totale (gezins)inkomen onder het (voor jou geldende) sociaal minimum, dan kun je waarschijnlijk een toeslag ontvangen. Deze toeslag moet je bij het UWV aanvragen.