De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Hoe werkt de fiscale verrekening vakbondscontributie?

Via een speciale fiscale regeling kun je een deel van de jaarcontributie, die je betaalt voor je lidmaatschap van De Unie, terugkrijgen. Dit financiële voordeel krijg je niet terug van De Unie, maar van je eigen werkgever. De werkgever verrekent het bedrag van de contributie dat op de jaaropgave staat eenmalig met je bruto maandsalaris. Dit wordt de verrekening van de vakbondscontributie genoemd.

Dit betekent concreet dat het bedrag bruto wordt ingehouden en netto weer wordt uitbetaald op dezelfde loonstrook. Dit kan, afhankelijk van de hoogte van je inkomen, een voordeel van ruim 50% van de jaarcontributie opleveren.

Is mijn werkgever verplicht mee te werken aan de fiscale verrekening vakbondscontributie?

Een werkgever is niet verplicht om met deze verrekening van de vakbondscontributie mee te werken, behalve wanneer dit door De Unie is afgesproken in de cao. Indien je niet weet of het in de cao is afgesproken, kun je dit bij je werkgever navragen.

Kan ik met terugwerkende kracht de vakbondscontributie fiscaal laten verrekenen?

In beginsel kun je alleen de betaalde contributie in het lopende kalenderjaar fiscaal laten verrekenen, als daar afspraken over zijn gemaakt in het kader van de Werkkostenregeling. Indien je werkgever je de mogelijkheid heeft geboden om ook andere jaren te verrekenen, dan maken wij op jouw verzoek een jaaropgave over de gewenste jaren en kun je mogelijk met terugwerkende kracht de vakbondscontributie laten verrekenen.

De Unie op social media