De Unie, in jouw belang

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een bijzondere bepaling in een arbeidsovereenkomst die jou beperkt in je mogelijkheden na afloop van de arbeidsovereenkomst tussen jou en je werkgever. Zo kan een concurrentiebeding jou beperken in zowel de werkzaamheden die je voor een nieuwe werkgever mag uitvoeren, als de branche of het soort bedrijf waar je wilt gaan werken. Ook de regio waar je nieuwe werkgever zich wel of niet mag bevinden kan worden opgenomen in een concurrentiebeding. Als je voor jezelf begint, dan kan een concurrentiebeding jou beperken in het soort bedrijf dat je wilt opzetten.

Het is niet mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk contract, op één uitzondering na: wanneer jouw werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In zo’n geval is het beding alleen geldig wanneer de motivatie, die toegevoegd wordt aan het contract, voldoende is omschreven.

Mag mijn werkgever een concurrentiebeding met mij afspreken?

Ja. Een werkgever mag een concurrentiebeding met jou afspreken, mits dit onder bepaalde voorwaarden gebeurt. Zo is een concurrentiebeding pas geldig als het schriftelijk is overeengekomen en wanneer je als werknemer meerderjarig bent. Verder mag een concurrentiebeding alleen worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Een concurrentiebeding opnemen in een overeenkomst voor bepaalde tijd mag alleen als jouw werkgever daarbij schriftelijk motiveert welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen het concurrentiebeding voor jou noodzakelijk maakt. Bij het ontbreken van deze motivatie is een concurrentiebeding in een tijdelijk contract ongeldig (nietig).

Let op: in jouw cao kunnen afspraken zijn gemaakt die bepalen dat voor specifieke functies geen concurrentiebeding mag worden opgenomen, ongeacht de duur van je contract.

Wat kan ik doen om van mijn concurrentiebeding af te komen?

Het kan voorkomen dat jij van je concurrentiebeding af wilt komen. Je wilt bij een andere partij aan het werk, of misschien wil je wel voor jezelf beginnen. Wanneer je dit besluit neemt, is allereerst belangrijk om te controleren of het opgenomen concurrentiebeding rechtsgeldig is.

Is dit het geval, dan kun je onder andere het volgende doen: je gaat met je werkgever in overleg om tot een overeenstemming te komen over het vervallen van je concurrentiebeding, of je gaat naar de rechter voor een verzoek tot beperking of vernietiging van het beding in kwestie. Bijvoorbeeld voor de duur van een half jaar in plaats van een jaar, beperking van de regio en/of een lijst met namen van bedrijven waarvoor het concurrentiebeding dan zou gelden.

In het geval van een gesprek met je werkgever is het verstandig om in alle openheid te spreken. Gooi je belangen op tafel en laat de werkgever ook vooral zijn verhaal doen. Dit kan mogelijk leiden tot het vervallen van het concurrentiebeding, maar ook tot een relatiebeding − een vorm van een concurrentiebeding waarbij afspraken zijn gemaakt over relaties van je werkgever waarmee je na je dienstverband geen contact mag onderhouden.

Komen jij en je werkgever er niet uit? Dan kun je overwegen om een procedure te starten via de rechter. De rechter geeft een oordeel over de geldigheid van het concurrentiebeding waarbij de belangen van de werknemer en de belangen van de werkgever zorgvuldig ten opzichte van elkaar worden gewogen.

Wat is het verschil tussen een concurrentiebeding en een verbod op nevenwerkzaamheden?

Het belangrijkste verschil tussen een concurrentiebeding en een verbod op nevenwerkzaamheden, is in feite dat een verbod op nevenwerkzaamheden geldt tijdens je arbeidsovereenkomst, waar een concurrentiebeding geldt na het aflopen van je arbeidsovereenkomst.

Nevenwerkzaamheden zijn namelijk werkzaamheden die je naast je baan verricht. Bij nevenwerkzaamheden kan het zowel om betaald als onbetaald werk gaan, dus ook om vrijwilligerswerk. Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst die jou beperkt om bij een concurrent te werken.