De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Wanneer is sprake van collectief ontslag?

Er is sprake van een collectief ontslag wanneer er binnen 3 maanden twintig of meer medewerkers, actief in hetzelfde werkgebied, worden ontslagen. Een onprettige situatie, maar om bedrijfseconomische redenen kan een werkgever soms niet anders. In het geval van een collectief ontslag geeft de WMCO (Wet Melding Collectief Ontslag) aan welke regelgeving de werkgever in acht dient te houden.

Denk hierbij aan het melden van collectief ontslag door de werkgever bij het UWV, of het raadplegen van de vakbonden. Indien er sprake is van ontslag zonder wederzijds goedvinden, toetst het UWV (of de cao-commissie) de reden voor het ontslag. De kantonrechter toetst alleen ontslagen bij tijdelijke arbeidscontracten zonder opzegmogelijkheid.

Als uiteindelijk wordt geconcludeerd dat de werkgever zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen van de WMCO, kan de rechter het ontslag niet toekennen.

De Unie op social media