De Unie, in jouw belang

Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Door een reorganisatie kan je functie komen te vervallen of er zijn minder medewerkers nodig in een bepaalde functie. Als gevolg hiervan kun je boventallig worden verklaard. Vraag je werkgever altijd om een schriftelijke toelichting waarom je boventallig bent bevonden en van welke regelingen je gebruik kunt maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan begeleiding van werk-naar-werk, een vertrekregeling met vergoeding of voorzieningen die zijn opgenomen in een sociaal plan. Een aantal voorzieningen die opgenomen kunnen zijn in een sociaal plan zijn o.a. ontslagvergoeding, passende werkzaamheden binnen de organisatie en werk-naar-werkbegeleiding buiten je werkgever. Helaas kan het ook betekenen dat je ontslag krijgt van je werkgever.

Krijg je een voorstel van je werkgever? Laat deze dan eerst juridisch nakijken voordat je een toezegging doet. De Unie kan je hierbij helpen.

Let op: vraag je werkgever altijd om een schriftelijke toelichting waarom je boventallig bent bevonden en van welke regelingen je gebruik kunt maken.