De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Heb ik recht op atv-/adv-dagen?

De wet zegt in principe niets over arbeidsduur- en arbeidstijdverkorting, oftewel adv- of atv-dagen. Je kunt in je arbeidsovereenkomst, personeelsgids of cao nagaan of er specifieke afspraken zijn gemaakt. In deze afspraken lees je het aantal atv- en adv-dagen, en wat de status hiervan is. Er kan bijvoorbeeld afgesproken zijn dat deze dagen vrij opneembaar zijn, maar ook dat je werkgever ze in je rooster verwerkt.

De Unie op social media