De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Heb ik als uitzendkracht ook een arbeidsovereenkomst?

Als je werkt via een uitzendbureau, dan heb je te maken met drie partijen: de werkgever (het uitzendbureau), de werknemer (de uitzendkracht) en het bedrijf waar jij als uitzendkracht aan het werk gaat (de inlener of opdrachtgever). Als uitzendkracht heb je met het uitzendbureau een bijzondere arbeidsovereenkomst, namelijk een uitzendovereenkomst.

Een uitzendovereenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten door het uitzendbureau en de uitzendkracht. De inlener heeft dus niets te maken met de uitzendovereenkomst en geldt alleen als een partij die jou onder toezicht leidinggeeft.

Een uitzendbureau werkt normaal gesproken met een fasensysteem voor de arbeidscontracten. De fase waarin jouw contract zich bevindt wordt bepaald door de tijd die jij voor een uitzendbureau werkt. Des te langer je bij een uitzendbureau werkt, des te meer rechten je opbouwt. De fasen waarin je als uitzendkracht terecht kunt komen zijn als volgt:

Fase A (ABU) / Fase 1 of 2 (NBBU)

Heb je minder dan 78 weken voor hetzelfde uitzendbureau gewerkt? Dan zit je in fase A, fase 1 of fase 2. Iedere week waarin je werkt voor het uitzendbureau, wordt meegerekend in de fasebepaling. Ongeacht het aantal uren dat je werkt. Als je via verschillende uitzendbureaus voor dezelfde opdrachtgever in dezelfde functie met dezelfde werkzaamheden hebt gewerkt dan kunnen mogelijk ook die gewerkte weken meegeteld worden.

In deze fase worden de arbeidscontracten, of uitzendovereenkomsten, vaak gesloten met uitzendbeding. Dit houdt in dat, mocht de inlener jou niet meer nodig hebben, de overeenkomst per direct stopt. Dankzij dit uitzendbeding kun jij als uitzendkracht elk moment aangeven dat je wilt stoppen met werken. Je moet dit wel uiterlijk één werkdag voordat je wilt stoppen met werken melden bij het uitzendbureau. Ook ziekte betekent einde dienstverband. (Dit betekent niet dat je daarna bij andere inleners aan de slag mag gaan.) Alleen in fase A, fase 1 en fase 2 mag het uitzendbeding worden opgenomen.

Fase B (ABU) / Fase 3 (NBBU)

Blijf je na fase A, fase 1 of fase 2 werken voor hetzelfde uitzendbureau? Dan start je met fase B of fase 3. In deze fase ontvang je telkens een tijdelijk contract (denk aan een contract voor 3 of 5 maanden). Het voordeel hiervan is dat, wanneer de inlener de opdracht of het contract beëindigd, je recht op (terugval)loon houdt totdat het contract afloopt. Deze fase loopt af na 4 jaar, of maximaal zes contracten.

Fase C (ABU) / Fase 4 (NBBU)

Na het afronden van fase B of fase 3, kom je in fase C of fase 4. Deze fase geeft jou recht op een contract voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau in kwestie. Mocht het uitzendbureau de arbeidsovereenkomst met jou willen beëindigen, dan geldt hier de wettelijke regelgeving voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst.

Let op: Bij een onderbreking van 26 weken of meer tussen twee uitzendovereenkomsten begint de telling weer vanaf fase A of fase 1.

 

De Unie op social media